Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ideen om frihet og hva som ligger eller bør ligge i begrepet, har alltid hatt en plass i politisk tenkning. Videre har det i filosofisk sammenheng vært ført intense debatter om viljens frihet, særlig i forbindelse med spørsmålet om menneskets plass i naturen. Frihet har dessuten hatt en viktig plass i debatter om livsførsel og om å forme sin egen karakter, altså i forbindelse med estetiske og livsfilosofiske tema.

Særlig fra og med 1600-tallet har frihetsbegrepet blitt mer og mer sentralt innen politisk tenkning. Det har i denne sammenheng vært nært knyttet til tanker om hvor grensene går for borgernes forpliktelser overfor både hverandre og de ulike typer stater vi finner opp gjennom historien og med det fremvoksende begrepet om rettigheter.  Dette emnet kombinerer en historisk innføring i ulike politisk relevante frihetsteorier gjennom lesningen av både sentrale historiske tekster og innblikk i den moderne teoretiske debatten om dette begrepet.

Hva lærer du?

  • ulike teorier om frihet og forskjellene mellom dem
  • hvilken rolle frihetsbegreper spiller og har spilt i ulike politiske teorier
  • å lese og analysere originaltekster som omhandler frihet i politisk tenkning og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • å presentere idéhistoriske teorier om frihet skriftlig og kommentere andres tekster
  • å arbeide aktivt og selvstendig med tekster om frihet fra 1600-tallet og frem til vår egen tid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE4018 – Frihetens idéhistorie

Undervisning

Undervisningen gis som en kombinasjon av forelesninger og seminarer: 10 dobbeltimer undervisning felles med IDE4018 – Frihetens idéhistorie, og 5 dobbeltimer egne seminarer.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • oppmøte på minst tre av fem seminarer

Eksamen

Hjemmeeksamen over en periode på 3 arbeidsdager (mandag-torsdag) ved semesterets slutt.

Omfang: 7-9 sider. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.

Tidligere eksamensoppgaver

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk