Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Augustin (354-430) var en sentral skikkelse i sin samtid. Som tenker tok han opp i seg mye av dannelseskulturen fra den gresk-romerske og den kristne antikken, og han har også hatt en veldig betydning for ettertiden helt opp til vår tid.

Augustin har spilt en stor rolle på områder som filosofi, teologi, historie- og menneskesyn, samfunnstenkning og språkvitenskap. Men han har også vært omstridt, for eksempel for sine oppfatninger om den frie vilje, arvesynd, kjønnsroller og rettferdig krig.

Om man vil forstå vesentlige sider ved Vestens historie og tenkning, er det ikke mulig å komme utenom Augustin. Emnet vil gjøre bruk av et sentralt utvalg av hans tekster, se nærmere på de historiske og kulturelle faktorer som formet ham, hvordan ettertiden har tolket ham, og reflektere over hvilken aktualitet han fremdeles kan ha.

Hva lærer du?

 • oversikt over og kunnskap om temaer som står sentralt i Augustins liv og tenkning
 • å plassere hans liv og tenkning inn i en større idéhistorisk sammenheng
 • kjennskap til nyere Augustinforskning
 • sentrale trekk ved antikkens oppfatninger av verden og historien
 • å lese og drøfte Augustins tekster (i oversettelse) og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst.
 • å presentere fagstoffet skriftlig, kommentere andres tekster
 • historisk tekstfortolkning og analyse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE4022 – Alle tiders Augustin

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som:

 • 11 forelesninger
 • 3 oppgaveseminarer

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • Innlevering av skriflig oppgave (4-5 sider), som skal behandles på oppgaveseminarene
 • deltakelse på oppgaveseminarene

Både innlevering og kommentering skjer i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Hjemmeeksamen på tre dager ved semesterets slutt.

Omfant: 7-9 sider à 2300 tegn, eksl. litteraturliste og eventuelle vedlegg

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2019

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)