Form og farge - piller

Medisinene vi omgir oss med har et stort visuelt spenn, men likevel innenfor ganske strenge regler. Hvitt er assosiert med renhet, og dette kommer til uttrykk i den typiske legefrakken som blir brukt. Medisiner som kjøpes uten resept er generelt nøytrale, hvite, med få markeringer. De markeringer som er, er gjerne kun informerende eller praktiske, enten om det er identifiserende trekk eller delestrek for å enklere ta lavere doser. Hvor mye legges inn i designutviklingen av legemidler? 

Bildet kan inneholde: produkt, gest, finger, gjøre, tommel.

Hentet fra: https://www.apotek.no/%C3%A5rsrapport-2017

Først, så har jeg kun funnet innledende studier som undersøker formen til pillers effekt på følelser, og forskjellige kroppslige sensasjoner. Videre studier blir påpekt som nødvendig for å forstå de underliggende mekanismene. Studien brukt, undersøker et viktig men hittil oversett spørsmål: Hva gjør formen til piller på forventinger, kroppslig sensasjon, følelser, og oppfattet effektivitet av medisinen?(1) Studien referert til er gjennomført hos Universitetet i Sabanci (Tyrkia) uten økonomisk støtte fra legemiddelprodusenter.

I tillegg til studien, oppdaget jeg en artikkel på "theskepticalchemist.com" som bruker tre kilder i sine undersøkelser. Artikkelen er skrevet av sjefsredaktøren for nettsiden, Sean Lim. Sean har i følge nettsiden en mastergrad i "compuutational quantum chemistry", og jobber som en vitenskapelig konsulent for klienter i legemiddelindustrien. 

Det finnes mange faktorer når man utvikler et design til en medisin. Overflaten må designes med tanke på oppløsning av pillen, og hvordan dette distribueres i magen. Farger kan gi informasjon om dosering, når pillene ellers er identiske. I følge "theskepticalchemist.com" kan fargen på en pille påvirke pasientens etterlevelse, ettersom det er en høyere sannsynlighet for at de tar medisinen konsistent om de finner den visuelt tilfredsstillende (2)

I følge studien utført hos Universitetet i Sabanci, så er det et stort antall empiriske studier innen kunst og estetikk, neurobiologi, visuell kognisjon og sosial psykologi som rapporterte forskjeller i persepsjon av kantete vs. Kurvede former. (3) Det har også blitt avdekket at spisse polygoner ble assosiert med ord som refererer til fare og negative følelser, og kurvede polygoner ble assosiert med ord som refererer til trygghet og positive følelser. En annen studie nevnt fant utbredte assosiasjoner mellom abstrakte kantete former med negative følelser og kurvede former med positive følelser.(4) I en semantisk tankegang ville man nok konkludert her med at dette er kulturelt betinget, og dette kan godt være knyttet til vår forståelse av stikkvåpen.

Når det gjelder farger, så bærer disse også assosiasjoner. Rosa piller blir oppfattet som søtere i smaken enn røde piller, gule piller oppfattes saltere i smaken, mens oransje, gule og røde piller blir oppfattet som stimulerende, blir grønne, blå og lilla piller oppfattet som beroligende. I følge studien kan en slik tro lede pasienter til å overdosere eller underdosere utskrevede medisiner - og potensielt påvirke hvor mye de får ut av de. (5) Det blir også hevdet at pasientene forventer medisiner med sterke bivirkninger eller vond smak til å være mer effektive enn de uten disse trekk. (6)

Funnene jeg har gjort meg tyder på at det er gjort brede undersøkelser hos legemiddelprodusentene for å forstå hvordan vi mennesker interagerer med medisiner. Det foreligger undersøkelser som kartlegger våre forventninger og gjør det de kan for å oppfylle dette. Det er altså mer til medisiner enn den aktive farmasøytiske ingrediensen, og hjelpestoffene. I tillegg til alt dette, så har vi også en stor merkevarelojalitet når det kommer til legemidler. Det tenker jeg er naturlig, da det å innta medisiner er alvorlig og det er viktig med tillit til produsenter. Det har pågått en kampanje kalt "inni er de like", for å få konsumenten til å kunne ta en informert avgjørelse når de blir spurt om å bytte til et rimeligere alternativ, kalt generisk bytte. Dette sparer folketrygden store summer, og legemiddelverket går selv god for at dette er trygt. (7)

 

 

Litteraturliste: 

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7478620/

(2) https://theskepticalchemist.com/drug-tablet-design/

(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7478620/

(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7478620/

(5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7478620/

(6) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7478620/

(7) https://www.apotek.no/nyhetsarkiv/helsepolitikk/si-ja-til-%C3%A5-bytte

Av Daniel Solli
Publisert 25. nov. 2021 17:48 - Sist endret 25. nov. 2021 17:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

About-image

Denne bloggen

Dette er bloggen til emnet KUN2201/4201 Designkultur: Ti ting. Her skriver studentene om sine selvvalgte gjenstander og hvordan disse kan forstås i et designkulturelt perspektiv.