Sony Playstation del 2: Kontrolleren

Forrige gang nevnte jeg hvordan Playstation med sitt nyeste design forsøker å appellere til «spilleren», uten å konkret definere hvem spilleren er. For å bruke konsollen følger det med en kontroller, og det interessante med denne er - uansett hvilken variant av Playstation-konsollen vi ser på - at kontrolleren kun kommer i én størrelse. Uansett hvor ergonomisk en kontroller er, vil det alltids være noen grupper den absolutt ikke fungerer for. Kan man komme nærmere hvem «spilleren» er gjennom å studere kontrolleren?

Bildet kan inneholde: spillkontroller, styrespak, inndataenhet, hvit, perifer.

PS5 Dualsense og PS4 Dualshock 4-kontrollerne. Bilde av Onur Binay via Unsplash. 

Innledningsvis vil jeg nevne at selv om en stor andel kvinner eier Playstation-produkter, er det ikke like mange kvinner som utvikler spill for den. Tall fra IGDA (International Game Development Association) viser at bare 24% av de som arbeider innen spillutvikling er kvinner, mens 71% er menn.Når Sony og andre selskaper lager sine produkter forholder de seg ikke bare til deres antatte brukergruppe, men også til utviklerne som produserer programvare for konsollene deres. Likevel behøver ikke dette bety at selve maskinvaren er rettet mot et mannsdominert publikum. 

Siden Teiyu Goto designet den første Playstation-kontrolleren i 1993/94 er det lite som har endret seg i kontrollerens form, selv med teknologiske nyvinninger Sony har implementert i senere år. Kontrolleren har to håndtak brukeren griper tak i med begge hendene, slik at de med fingrene kan nå knappene og styrespakene på toppen av kontrolleren, samt knappene på baksiden av den. I designprosessen til de originale kontrollerne finner jeg svært lite informasjon om hvorvidt de testet produktet på ulike forbrukergrupper (deriblant ulike kjønn), men for Sonys nyeste Dualsense-kontroller skriver de at «DualSense has been tested by a wide range of gamers with a variety of hand sizes, in order for us to achieve the comfort level we wanted, with great ergonomics.»2 Har Sony dermed klart å designe en kontroller som passer alle, eller en kontroller for et gjennomsnittsmenneske som ikke eksisterer?

Det er gjort svært få studier og analyser rundt design og bruk av spillkontrollere. I en studie ved York Universitet sammenlignet Michelle Brown og Scott MacKenzie kontrollerne til Xbox 360, Nintendo Wii og Playstation 3 for å finne ut om håndstørrelse påvirker måten man bruker kontrolleren på. Det de fant ut var at jo mindre hender, jo mer måtte deltakerne skifte fra en «naturlig håndposisjon» for å nå diverse knapper. Samtidig fant de ut at korrelasjonen mellom håndstørrelse og håndbevegelser var størst hos Xbox-kontrolleren, mens 10 av 13 Playstation-brukere kun måtte flytte hendene sine for å nå de små «start» og «select»-knappene.3 Dette kan bety at Playstation-kontrolleren passer mange flere håndstørrelser, men dette får man ikke et konkret svar på uten å teste hvorvidt deltakerne får håndbelastning etter lengre bruk - noe denne studien ikke sjekket.

I denne korte granskingen har jeg ikke kommet noe nærmere om det går an å kikke bak nyansene til hvem «spilleren» er. Der Sony selv virker å være så appelerende til massene som mulig, virker det som om den anonyme «spilleren» i større grad blir definert av kulturen rundt. Til neste innlegg beveger jeg meg vekk fra maskinvare for å se nærmere på reklamering av Playstation gjennom tidene, og kanskje blir det en tur innom gamingkulturens utvikling i tillegg. Følg med!

1. Weststar, Johanna, Eva Kwan og Shruti Kumar. «Developer Satisfaction Survey 2019 : Summary Report» 20. November 2019. Funnet 8. oktober 2021 via https://igda-website.s3.us-east-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/01/29093706/IGDA-DSS-2019_Summary-Report_Nov-20-2019.pdf
2. Nishino, Hideaki. «Introducing DualSense, the New Wireless Game Controller for PlayStation 5», 7. april 2020. Funnet 8. oktober 2021 via https://blog.playstation.com/2020/04/07/introducing-dualsense-the-new-wireless-game-controller-for-playstation-5/
3. Brown, Michelle A., I. Scott MacKenzie. «Evaluating Video Game Controller Usability as Related to User Hand Size» Juli, 2013. Funnet 8. oktober 2021 via https://www.yorku.ca/mack/mhci2013-114.pdf
Emneord: spill, playstation, teknologi, designkultur, Ergonomi
Publisert 8. okt. 2021 19:28 - Sist endret 8. okt. 2021 19:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

About-image

Denne bloggen

Dette er bloggen til emnet KUN2201/4201 Designkultur: Ti ting. Her skriver studentene om sine selvvalgte gjenstander og hvordan disse kan forstås i et designkulturelt perspektiv.