Eirik Stokke

Bildet kan inneholde: stol, møbler, tre, rom.
Publisert 12. apr. 2020 13:28

I sin monografi om Henrik Bull, løftet kunsthistoriker Stephan Tschudi-Madsen frem et interessant begrep: møbelarkitektur. Dette var et begrep som var i bruk i Bulls samtid, og som vitner om datidens bevisste oppløfting av kunsthåndverket som disiplin. Gjennom den industrielle revolusjonens masseproduksjon av møbler, forsvant kunstneren fra prosessen, og flere bevegelser, som the Arts and Crafts Movement, søkte etter en tilbakevending til kunsten og håndverket.

Publisert 24. mars 2020 12:10

Arkitekt og formgiver Henrik Bull var sønn av en av Norges aller største arkitekter, Georg Andreas Bull, som stod bak flere betydningsfulle bygninger i hovedstaden, som Østbane- og Vestbanehallen, samt villaene på Homansbyen. I Henriks familie var flere viktige skikkelser i norsk kulturliv, som fiolinist Ole Bull og maler Knud Bull. Det var en stor interesse for norsk kultur og historie, som må ha satt sitt preg på Henrik, da han valgte å følge i sin fars fotspor.

Bildet kan inneholde: bygning, arkitektur, svart og hvit, fasade, historie.
Publisert 3. mars 2020 11:05

Henrik Bull ble den fremste representanten for jugendstilen i Norge. Dette kommer kanskje tydeligst frem gjennom hans virke som arkitekt. Hans første utkast til Nationaltheatret var skisset i nybarokk stil i 1890, mens det ferdige bygget fremstod preget av jugendstil da det stod ferdig ni år senere. Jugenstilen er kanskje enda tydeligere i Historisk museum og regjeringsbygningen (nå Finansdepartementet), som stod ferdige i henholdsvis 1902 og 04. Her er også de norske motivene til stede, som forankrer byggene i en nasjonalromantisk tradisjon. Kanskje kan man få en bedre forståelse av Bull som designer gjennom å studere hans virke som arkitekt.

Bildet kan inneholde: møbler.
Publisert 9. feb. 2020 17:06

Design handler mye om trender og smak. Jeg er fascinert av hvordan tidligere tiders formspråk hentes frem, tolkes på nytt og gjøres relevant igjen. For å undersøke nostalgiens rolle i design har jeg valgt å se nærmere på tiden rundt 1900-tallet. Dette var en periode hvor man søkte etter nye former innen kunst, arkitektur og design, samtidig som nasjonsbygging gjorde det nødvendig å finne frem til et norsk form- og billedspråk. I denne overgangsperioden møttes dragestil og art nouveau, og denne sammensmeltingen kommer kanskje tydeligst frem i arbeidene til Henrik Bull.

About-image

Denne bloggen

Dette er bloggen til emnet KUN2201/4201 Designkultur: Ti ting. Her skriver studentene om sine selvvalgte gjenstander og hvordan disse kan forstås i et designkulturelt perspektiv.