Henrik Bull - arkitekt og designer

Henrik Bull ble den fremste representanten for jugendstilen i Norge. Dette kommer kanskje tydeligst frem gjennom hans virke som arkitekt. Hans første utkast til Nationaltheatret var skisset i nybarokk stil i 1890, mens det ferdige bygget fremstod preget av jugendstil da det stod ferdig ni år senere. Jugenstilen er kanskje enda tydeligere i Historisk museum og regjeringsbygningen (nå Finansdepartementet), som stod ferdige i henholdsvis 1902 og 04. Her er også de norske motivene til stede, som forankrer byggene i en nasjonalromantisk tradisjon. Kanskje kan man få en bedre forståelse av Bull som designer gjennom å studere hans virke som arkitekt.

Bildet kan inneholde: bygning, arkitektur, svart og hvit, fasade, historie.

To av hans hovedverk, Historisk museum og regjeringsbygningen, kan være interessante å se på i denne sammenheng. De er begge Gesamtkunstwerk preget av norske motiver og ornamentikk,  helt ned til dørvriderbeslagene. Bygningene fremstår med monumental tyngde og plastisk utforming. Dette er trekk som kan knyttes til norsk arkitektur, men som først og fremst representerte internasjonale strømninger. Flere historikere har pekt på at nasjonalromantikken, slik den fremstod i Skandinavia, i grunnen var mer internasjonal enn nasjonal. Det var først og fremst den plastiske behandlingen av bygningskroppen som representerte en nyvinning, og dette var en internasjonal trend. De nasjonale motivene forble ornamentikk på fasaden.

 

I begge bygningene, kombinerer Bull en ruvende, monumental bygningskropp med slanke, elegante detaljer. Disse detaljene er karakteristiske for Bull, og kombinerer en nasjonalt preget ornamentikk med internasjonale trender. Linjeføringen og rytmen er hentet fra østerriksk jugendstil, mens motivene i ornamentikken er den nasjonale dragestilen. arkitektur og design sammen til et Gesamtkunstwerk, hvor Bull utformet alle detaljer, inkludert gelendre, lysarmaturer og beslag.

 

Kombinasjonen av tung, ruvende monumentalitet, med lette, slanke motiver, ble karakteristisk for tidens arkitektur, og Bulls varemerke. Dette er trekk vi finner igjen i hans virke som designer, og som er synlige i sofaen fra 1896, som beskrevet i forrige blogginnlegg. Sofaen, med sine tydelige horisontale linjer og solide materialbruk, fremstår solid og monumental, understreket av ruvende stolper, kronet med en flat bue, et klassisk art nouveau-motiv vi finner igjen i vindusbuene til både regjeringsbygningen og Historisk museum. Videre er den preget av en hybrid-ornamentikk typisk for Bull, hvor dragestil møter art nouveau. Det er påfallende hvordan Bulls virke som arkitekt og designer smelter sammen, og hvordan han behandler et møbel og en bygning på samme måte. I begge oppgaver sveiser han sammen nasjonale og internasjonale strømninger, historiske referanser og radikale nyvinninger.

Emneord: Henrik Bull, dragestil, art nouveau, jugendstil, historisk museum, regjeringsbygningen, design, arkitektur, gesamtkunstwerk Av Eirik Stokke
Publisert 3. mars 2020 11:05 - Sist endret 3. mars 2020 11:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere