Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et fordypningsemne i 1800-tallets kunst. Utviklingen av modernismen fra ca. 1840 til 1920 vil stå i sentrum, men temaene som blir behandlet vil alternere. En viktig del av emnet er å studere kunstverk i lys av forskjellige teorier og metoder.

Tema vårsemesteret 2020: Modernismen. Estetikk, teori og fransk malerkunst 1830-1920.

Vårsemestret 2020 vil emnet fokusere på estetiske og teoretiske aspekter ved modernismen, som de kommer frem hos blant annet Walter Benjamin, Theodor W. Adorno. T.J.Clark og Martin Jay. Fokus vil være rettet mot fransk modernisme, som den utfoldet seg hos malere som Delacroix, Gericault, Courbet, Manet, Monet, Cezanne og Picasso.

Hva lærer du?

Består du eksamen i emnet:

  • har du spesialkompetanse på et sentralt tema om 1800-tallets billedkunst
  • kjenner du til relevante teorier og problemstillinger for periodens kunst
  • kan du analysere kunstverk i lys av forskjellige tradisjoner og metoder
  • kan du skrive om kunst

Læringsmål vårsemesteret 2020:

  • har du spesialkompetanse på 1800-tallets franske billedkunst
  • kjenner du til estetiske og teoretiske problemstillinger knyttet til periodens franske billedkunst
  • kan du analysere kunstverk i lys av modernismens estetikk og teorier
  • kan du skrive om kunst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Det vil bli gitt ca. 28 timer undervisning, fordelt på forelesninger og seminarundervisning. Det er anbefalt at du følger all undervisning og at du deltar aktivt i seminarundervisningen.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Skriftlig kvalifiseringsoppgave

Den skriftlige kvalifiseringsoppgaven skal du levere i Canvas. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av oppgaven.

Den obligatoriske aktiviteten er bare gyldig det semesteret du får den godkjent. 

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Vær oppmerksom på at informasjon om undervisning kan bli sendt til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2450 er en tre dagers digital hjemmeeksamen.

Oppgaven skal være på 6-7 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste.

Hjemmeeksamen leverer du i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av hjemmeeksamen. Se informasjon om  Inspera nedenfor og på semestersiden.

For å ta eksamen i dette emnet må du ha godkjent obligatorisk aktivitet.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Skandinavisk