Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en systematisk gjennomgang av og fordypning i latinsk syntaks med fokus på komplekse setninger, og øvelse i å oversette fra latin til norsk og fra norsk til latin. Vi leser utdrag fra klassisk prosa med særlig vekt på grammatiske problemstillinger.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg følgende kompetanse:

  • Du kan lese og forstå latinske tekster på et mer avansert nivå.
  • Du kan gjøre rede for de viktigste syntaktiske konstruksjonene i latin.
  • Du er i stand til å oversette komplekse setninger fra norsk til latin med et vidt register av syntaktiske konstruksjoner.

Her finner du mer detaljerte læringsmål.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som seminarer gjennom hele semesteret (14 uker). Det gis henholdsvis én og to dobbelttimer annenhver uke. 

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student og omfatter blant annet ukentlige skriftlige innleveringer. Vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Obligatorisk midtveisprøve ca. midtveis i semesteret

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Du kan benytte én av følgende ordbøker:

  • Roggen, Vibeke, Kraggerud, Egil og Tosterud, Bjørg: Latinsk ordbok, Oslo 2015. Uten grammatikkdelen bakerst. Slike eksemplarer lånes ut av emnelærer.
  • Johanssen, Jan, Nygaard, Marius og Schreiner, Emil: Latinsk ordbok, 4. reviderte utgave ved Egil Kraggerud og Bjørg Tosterud, Oslo 1998. (eller tidligere utgaver)

I tillegg kan du ta med:                            

  • Kjær, Ove. Dansk-latinsk ordbog. 2. utgave, København 1997. (eller tidligere utgaver)

Ønsker du å benytte en annen ordbok?

Andre ordbøker enn de som er nevnt ovenfor, kan godkjennes etter søknad. Henvend deg til eksamenskonsulenten senest to uker før eksamen, og ta med ordboka du ønsker å benytte. Hvis vi godkjenner den aktuelle ordboka, vil du få en skriftlig bekreftelse som du må ta med til eksamenslokalet på eksamensdagen.

Ordbøker med grammatikker tillates ikke. Ordbøker kan heller ikke inneholde notater, lapper eller lignende. Dette vil bli sjekket i eksamenslokalet. Ordbøker med grammatikker, notater, lapper eller lignende vil umiddelbart bli inndratt og det vil kunne bli reist sak om fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk