Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser utdrag fra Ciceros taler, brev eller filosofiske verker (60-75 sider*). I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

• kan du oversette pensumtekstene til norsk og fortolke dem
• behersker du det sentrale ordforråd i tekstene
• kan du gjøre rede for retoriske og stilistiske trekk i tekstene
• kan du undersøke tekstene med henblikk på historiske, kulturelle eller andre aspekter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LAT1001 – Innføring i latin I og LAT1002 – Innføring i latin II eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler på det sterkeste at du har tatt 40 studiepoeng på 1000-nivå (emner med emnekode LAT1XXX) før du tar dette emnet. LAT1105 – Latinsk grammatikk I er særlig anbefalt.

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som:

  • 14 dobbelttimer seminarundervisning

Undervisningsformen krever aktiv deltagelse av deg som student og vi forventer at du møter forberedt til undervisningen.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Innlevering av utkast til semesteroppgaven. Utkastet leveres i Canvas ca. midtveis i semesteret. Du må levere minst 3-4 sider à 2300 tegn for at utkastet skal bli vurdert.

Dersom utkastet ditt ikke blir godkjent ved første innlevering, får du anledning til å forsøke på nytt. Det gis veiledning på bakgrunn av innlevert utkast.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er kun gyldig det aktuelle semesteret fordi aktiviteten er direkte knyttet til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave på 9-10 sider à 2300 tegn, ekskl. litteraturliste. Oppgaveteksten leveres ut av faglærer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Sensorveiledning høst 2018

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent. 

Eksamen

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent. 

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)