Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser 60-75 sider fra Senecas verker. En side defineres i denne sammenheng som en side i Teubner / Oxford Classical Texts. I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning. Gjennom ekstensiv lesning av sekundærlitteratur vil du i tillegg få innsikt i den vitenskapelige tolkningen av verkene vi leser og i deres vitenskapelige og kunstneriske resepsjon. Ratio mellom omfang av primærlitteratur og omfang av sekundærlitteraur kan variere ut fra tematisk vinkling på emnet.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumtekstene fra latin til norsk eller engelsk og fortolke dem.
  • forklare og diskutere grammatikken i tekstene, samt retoriske og stilistiske trekk og det sentrale ordforrådet.
  • diskutere enkelte passasjer med henblikk på tekstkritiske, språklige, stilistiske, litterære, historiske og/eller kulturelle aspekter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

LAT1001 – Innføring i latin I og LAT1002 – Innføring i latin II (eller tilsvarende).

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du er ferdig med alle tekstemner på 1000-nivå (emner med emnekode LAT14XX) før du melder deg til eksamen og undervisning i tekstemner på 2000-nivå (emner med emnekode LAT24XX). LAT1105 – Latinsk grammatikk I og ett eller flere tekstemner på 1000-nivå forventes kjent.

Overlappende emner

Overlapper 10 studiepoeng med LAT4407 – Seneca.

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret. Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • oppmøte i seminarene, minst 10 av 14 ganger

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen: oversettelse av pensumtekst, tolkningsspørsmål. Hele pensum, i tillegg til all informasjon som har blitt gitt i seminarene, vil være relevant til eksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Sensorveiledning

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Uregelmessig, kontakt studiekonsulent

Eksamen

Høst 2018

Uregelmessig. kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Engelsk