Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Foruten en videre fordypning i latinsk syntaks gir emnet en innføring i latinsk stilistikk.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

• konstruere latinske perioder.
• diskutere bruken av stilistiske virkemidler i latinske tekster.
• diskutere språklige forskjeller mellom poesi og prosa.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til Klassiske språk (master - to år). Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha minimum 60 studiepoeng i latin for å kunne ta dette emnet. Vi forutsetter at du har grammatikkunnskaper tilsvarende LAT2105 – Latinsk grammatikk II. Har du ikke bachelor fra UiO, må du kontakte faglærer.

Overlappende emner

Overlapper med 5 sp LAT4104 – Oversettelse til latin III (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som 10 dobbelttimer seminarundervisning. Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student, og vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • innleveringer; minst 4 av 6 må være godkjente for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Mappeeksamen. Mappen skal inneholde to besvarelser:

Oppgave 1: Språklig (grammatisk, stilistisk, evt. metrisk) kommentar til én eller flere latinske tekstutdrag. Oppgaven blir gitt av lærer. Denne besvarelsen skal være på ca. 5 sider à 2300 tegn (uten mellomrom).

Oppgave 2: Denne oppgaven er en oppfølging av den obligatoriske klasseromsprøven. Studenten får utlevert kopi av sin egen besvarelse (uten at den på forhånd er kommentert fra lærer) og skal selv kommentere og vurdere den.

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Du kan benytte én av følgende ordbøker:

  • Roggen, Vibeke, Kraggerud, Egil og Tosterud, Bjørg: Latinsk ordbok, Oslo 2015. Uten grammatikkdelen bakerst. Slike eksemplarer lånes ut av emnelærer.
  • Johanssen, Jan, Nygaard, Marius og Schreiner, Emil: Latinsk ordbok, 4. reviderte utgave ved Egil Kraggerud og Bjørg Tosterud, Oslo 1998. (eller tidligere utgaver)

I tillegg kan du ta med begge de følgende ordbøkene:

  • Glare, P.G.W.: Oxford Latin Dictionary, 2. utgave, Oxford 2012. (eller tidligere utgaver)
  • Kjær, Ove. Dansk-latinsk ordbog. 2. utgave, København 1997. (eller tidligere utgaver)

Ønsker du å benytte en annen ordbok?

Andre ordbøker enn de som er nevnt ovenfor, kan godkjennes etter søknad. Henvend deg til eksamenskonsulenten senest to uker før eksamen, og ta med ordboka du ønsker å benytte. Hvis vi godkjenner den aktuelle ordboka, vil du få en skriftlig bekreftelse som du må ta med til eksamenslokalet på eksamensdagen.

Ordbøker med grammatikker tillates ikke. Ordbøker kan heller ikke inneholde notater, lapper eller lignende. Dette vil bli sjekket i eksamenslokalet. Ordbøker med grammatikker, notater, lapper eller lignende vil umiddelbart bli inndratt og det vil kunne bli reist sak om fusk/forsøk på fusk. <http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/>

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Emnet gis ordinært i høstsemesteret til førstesemesterstudenter ved masterprogrammet.

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk