KULH2004 – Ting: kulturhistoriske perspektiver på materialitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ting omgir oss: som funksjonelle og dekorative gjenstander i våre hjem, klærne vi velger å bære, maten vi setter på bordet vårt. Ting virker på mennesker: de former våre identiteter, vaner, minner og sosiale relasjoner. Og omvendt, menneskers verdier gjenspeiles i vårt ønske om å lage og kjøpe, bruke og konsumere, resirkulere og kaste ting. Dette emnet handler om kulturhistoriske perspektiver på materialitet og hvordan forholdet mellom mennesker og ting er i dag.

Emnet omfatter studier av:

 • tings individuelle og kollektive historier
 • deres innflytelse i mennesker liv - lokalt, nasjonalt og globalt
 • deres betydning i individuelle og kollektive identitetsprosesser
 • deres virksomhet som lager for minner

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å ha:

 • grunnleggende kunnskaper om materiell kultur historisk og i dag
 • innsikt i et tverrfaglig forskningsfelt og evne til å redegjøre for faghistoriske linjer og ulike aktuelle teoretiske problemstillinger
 • erfaring i å formulere og presentere en faglig problemstilling
 • utviklet evnen til å formidle kunnskap muntlig
 • erfaring med gruppearbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha avlagt eksamen i emnet KULH1001 – Europas kulturhistorie. En innføring

Emnet krever norsk- og engelskkunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KULH2081 – Materiell kultur i en globalisert verden (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av: 

 • 11 forelesninger
 • 2 heldagsseminarer 

Vi forventer at du er aktiv i undervisningen, samt at du arbeider på egenhånd og i grupper i tillegg til undervisningen.

Obligatorisk aktivitet

Deltakelse på de to heldagsseminarene er obligatorisk, og det skal leveres en kvalifiseringsoppgave knyttet til disse. Oppgaven består av et gruppearbeid i form av en muntlig framføring, og alle gruppene leverer et skriftlig notat i etterkant av presentasjonen. 

Informasjon om oppgavene og fristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere oppgavene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene og fristene.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen.

Oppgaven skal være på 6-8 sider. Informasjon om lengdekrav og andre formelle krav til eksamensoppgaven vil bli gitt i Canvas. 

For å kunne gå opp til eksamen må du ha deltatt på de to obligatoriske heldagsseminarene, den muntlige gruppeframføringen og ha levert og fått godkjent gruppenotatet. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i krav og frister for eksamen. 

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk