Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet utvider de teoretiske aspektene fra Fransk grammatikk 1 innenfor syntaks og semantikk, og bringer inn nytt stoff om for eksempel modus. Hvorfor brukes det for eksempel henholdsvis konjunktiv og indikativ i følgende tilfelle: Arnaud cherche un mannequin qui a / ait les cheveux blonds? Det blir lagt særlig vekt på forskjeller mellom språkene, for eksempel når det gjelder bruken av passiv, infinitivskonstruksjoner og partisippkonstruksjoner i fransk og norsk.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • fått bedre basiskompetanse i fransk språk og kan uttrykke deg med typiske franske strukturer, tilpasset situasjon og kontekst
  • fått teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter i helt vesentlige konstruksjoner i fransk, som for eksempel konjunktiv og partisippkonstruksjoner
  • fått kjennskap til grunnleggende forskjeller mellom fransk og norsk i de gjennomgåtte temaene

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emner med obligatoriske kvalifiseringsoppgaver forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FRA1110 – Fransk grammatikk 1 eller tilsvarende kunnskaper

Undervisning

Det gis en time forelesning og to timer seminar over 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal fullføre to obligatoriske aktiviteter (oppgaver), som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Emnet avsluttes med en hjemmeeksamen på 3 timer. Besvarelsen skrives på fransk.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Generisk sensorveiledning.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Fransk