Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på utviklingstrekk ved fransk språk i dag og tar opp flere viktige konstruksjoner, som for eksempel negasjon, spørrekonstruksjoner, ordstilling, dislokering (les femmes, je leur fais pas confiance) eller utbryting (c'est maintenant qu'il faut agir). Med utgangspunkt i en etablert standardnorm vises det hvordan varianter av fransk, og især muntlig fransk, kan avvike fra normen. Emnet vil dermed både befeste studentenes grunnleggende kjennskap til det franske språksystemet og utvikle deres forståelse av språk som et dynamisk system i endring og variasjon.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • Gjøre rede for standardnormen for moderne fransk og sette den opp mot varianter som le français soigné, le français familier, le français populaire
  • Forstå moderne fransk som et dynamisk system i utvikling
  • Analysere et eksempelmateriale basert på ulike varianter av moderne fransk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1110 - Fransk grammatikk 1 og FRA1101 - Fransk grammatikk 2 eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Adgang til undervisning

Undervisningen består av forelesning/ seminar i 14 uker. Det  forutsettes at du deltar aktivt i undervisningen og møter forberedt til timene. Du skal også levere to oppgaver som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. 

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. 

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på 4 timer.  

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her. Vi gjør oppmerksom på at vurderingsformen på emnet normalt er en skoleeksamen på 4 timer.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt ved skriftlig eksamen: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert.

Eksamensspråk

Eksamensspråket er fransk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk