FRA4528 – La France dans le monde

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg Frankrikes ulike roller på den internasjonale scenen, både i et historisk og i et dagsaktuelt perspektiv. Frankrike har i flere århundre vært en internasjonal stormakt og har en sentral posisjon i flere viktige organisasjoner som EU, NATO, FN, OIF (Organisation internationale de la Francophonie), m.m. I tillegg er Frankrike en viktig samarbeid- og handelspartner for mange andre land. Hver student skal spesialisere seg på en sentral problemstilling knyttet til emnet, og sette seg grundig inn i dette gjennom å legge opp et selvvalgt pensum i samråd med faglærer. 

Våren 2019 er tema Frankrike og EU. 

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du: 

  • gjøre grundig rede for Frankrikes rolle og posisjon internasjonalt;
  • delta i samtaler om og analysere Frankrikes rolle internasjonalt på fransk;
  • reflektere over stoffet, bruke franskspråklig kilder og skrive om historie og politikk på fransk;
  • bruke reglene for kildebruk;
  • beherske kildekritikk;
  • gi en muntlig presentasjon av et sentralt aspekt ved Frankrikes rolle internasjonalt.

Våren 2019 har i tillegg disse læringsmålene. 
 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2518 – La France dans le monde

Undervisning

Undervisningen består av 20 timer forelesning/seminar.
Studentene må levere et førsteutkast til semesteroppgaven, som faglærer så gir tilbakemelding på og godkjenner. Studentene skal også gi en muntlig presentasjon av en sentral problemstilling i Frankrikes forhold til EU. 

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført før studenten kan fremstille seg til eksamen.
Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn. Studentene får velge problemfelt i samråd med faglæreren, som foreslår relevant tilleggslitteratur, hvis nødvendig. Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språklige ferdigheter.

Sensorveiledning våren 2019.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Fransk