Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i italiensk språk. Det gis en innføring i italiensk grammatikk, supplert med muntlige og skriftlige øvelser og aktiviteter. Emnet har rask progresjon og krever jevn og god studieinnsats og mye hjemmearbeid (minst 10 timer i uka).

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • lært de grunnleggende trekkene ved det italienske verbsystemet (grunnleggende verbformer og nominalsystemet)
  • fått et enkelt ordforråd på italiensk
  • fått grunnleggende skriveferdigheter på italiensk
  • fått enkle muntlige ferdigheter gjennom øvinger i grupper eller par
  • lært å samtale om enkle, dagligdagse temaer
  • lært å holde en kort, muntlig presentasjon på italiensk om et gitt tema

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For å følge undervisningen i emnet, må du ha fått innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til generell grammatisk terminologi er en viktig forutsetning for å følge progresjonen i emnet. Kunnskaper i ett eller flere romanske språk er også en stor fordel.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ITA0100 – Innføring i italiensk (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer seminar i uken i 12 uker. I tillegg forbereder du deg til seminarundervisningen ved å se på kortere segmenter med forskjellige grammatikktemaer (se "Forelesning" i timeplanen). Seminarundervisningen som brukes på oppgaveløsning og gruppearbeid. Emnet har ikke obligatorisk oppmøte, men du forventes å møte til seminarene. 

Du oppfordres til å samarbeide med andre studenter i kollokviegrupper utenom undervisningen. 

Emnet har krav om obligatorisk aktivitet: Du må gjennomføre 7 obligatoriske prøver i Canvas. Prøvene må være godkjent av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende semester og de to neste gangene emnet blir gitt.

Les her om hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skriftlig, digital hjemmeeksamen i Inspera og en muntlig eksamen. Skriftlig eksamen teller 70 prosent av karakteren, og muntlig eksamen teller 30 prosent.

Du må ta begge eksamensdelene i samme semester.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

og noe italiensk.