Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i italiensk språk. Det gis en innføring i italiensk grammatikk, supplert med muntlige og skriftlige øvelser og aktiviteter. Emnet har rask progresjon og krever jevn og god studieinnsats og mye hjemmearbeid (minst 10 timer i uka).

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • lært de grunnleggende trekkene ved det italienske verbsystemet (grunnleggende verbformer og nominalsystemet)
  • fått et enkelt ordforråd på italiensk
  • fått grunnleggende skriveferdigheter på italiensk
  • fått enkle muntlige ferdigheter gjennom øvinger i grupper eller par
  • lært å samtale om enkle, dagligdagse temaer
  • lært å holde en kort, muntlig presentasjon på italiensk om et gitt tema

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For å følge undervisningen i emnet, må du ha fått innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til generell grammatisk terminologi er en viktig forutsetning for å følge progresjonen i emnet. Kunnskaper i ett eller flere romanske språk er også en stor fordel.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ITA0100 – Innføring i italiensk (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består mesteparten av semesteret av 6 undervisningstimer i uken. I 10 uker møter du til 1 dobbeltime forelesning og 2 dobbelttimer seminar per uke. I fire uker møter du bare til 2 dobbelttimer seminar per uke, men ikke forelesning. Du oppfordres til å samarbeide med andre studenter i kollokviegrupper utenom undervisningen.

Emnet har krav om obligatorisk aktivitet: Du må møte til seminarundervisningen minst 14 av 28 ganger. Du må også gjennomføre tre obligatoriske prøver (to skriftlige og én muntlig). Oppmøtet og prøvene må være godkjent av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende semester og de to neste gangene emnet blir gitt.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 prosent av all undervisning på emnet i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om du kan dokumentere årsaken.

 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen og en muntlig eksamen. Skriftlig eksamen teller 70 prosent av karakteren, og muntlig eksamen teller 30 prosent.

Du må ta begge eksamensdelene i samme semester.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

og noe italiensk.