ITA1110R – Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisning i språk med utgangspunkt i italiensk samfunn og kultur. Undervisningen gis ved Det norske institutt i Roma.

Emnet tar sikte på å forbedre dine ferdigheter i muntlig og skriftlig italiensk. Dette innebærer at du får bedre lytteforståelse slik at du får utbytte av lengre framstillinger om bestemte temaer. Du skal forbedre leseferdigheten gjennom lesing av varierte tekster, og forbedre skriveferdighetene, noe som gjør deg i stand til å skrive framstillinger og ta notater på italiensk. I tillegg vil emnet øke dine kunnskaper om, og forståelse av, italiensk kultur- og samfunnsliv.

I praksisdelen vil du få mulighet til å trene både skriftlige og muntlige ferdigheter gjennom øvelser i grupper eller par. Du skal også bli vant til å høre språket gjennom bruk av italiensk i undervisningen og gjennom lytteøvelser basert på autentisk materiale på italiensk hentet fra radio, tv, italiensk musikk og italienske filmer.

Emnet koster ikke noe, men du betaler selv for reise og opphold. Du finner praktisk informasjon om for eksempel bolig hos DNIR.


Endringer på emnet i 2021 på grunn av koronaviruset:

Sommerkurset gis i 2021, men foreløpig er det ikke avklart om studenter på emnet kan reise til Roma sommeren 2021 eller om emnet må gjennomføres digitalt.

Faglærer Sergio Sabbatini holder et informasjonsmøte om sommerkurset i 2021 mandag 23. november 2020 kl. 13.15 på Zoom. Du må melde deg på for å få møtelenken og dermed for å delta på møtet. Du kan melde deg på informasjonsmøtet her.


Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet

  • har du forbedret evnen til å forstå og å uttrykke deg på italiensk både skriftlig og muntlig, til et nivå som tilsvarer A2-B1 i det europeiske rammeverket
  • kan du skrive en oppgave og holde en muntlig presentasjon, begge i tråd med akademiske normer og på italiensk
  • kan du forstå italiensk hverdagsspråk og sammenhengende framstillinger, f.eks. en forelesing eller et foredrag
  • kan du lese moderne skjønnlitterære og faglige tekster på italiensk
  • behersker du bruken av imperfetto/passato prossimo, condizionale og congiuntivo
  • kan du redegjøre for grunnleggende trekk i italiensk sosial og politisk geografi og i italiensk samtidshistorie
  • kan du redegjøre for hovedtrekkene i italiensk litteraturhistorie og hos viktige italienske forfattere

Endelig karakter viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Du søker opptak til emnet i Studentweb, og du forholder deg til oppmeldingsfristene for emner som undervises i vårsemesteret.

Studenter ved årsenheten, bachelorprogrammene og 40-gruppe i italiensk som oppfyller forkunnskapskravet blir prioritert i opptaket, men som oftest er det også plass til enkeltemnestudenter.

Dersom du som får tilbud om plass på emnet må du:

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i ITA0100 – Innføring i italiensk (nedlagt) eller ITA1000 – Innføring i italiensk eller ITA1100 – Praktisk italiensk eller ITA1101 – Italiensk språk eller tilsvarende.

Dersom du ikke oppfyller forkunnskapskravet, kan du få plass på emnet hvis det er ledige plasser og hvis du består en obligatorisk språktest. 

Språktesten for sommerkurset 2021 blir avholdt i januar 2021.

Ta kontakt med studiekonsulenten for italiensk dersom du er i tvil om du oppfyller forkunnskapskravet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet retter seg spesielt mot studenter som har studert italiensk i et års tid. Du kan ta en diagnostisk test for å teste om du har de nødvendige italienskkunnskapene for å følge undervisningen i dette emnet. Du bør oppnå minst 60% riktige svar for å kunne følge undervisningen. Du bør også ha bestått eksamen i ITA1101 – Italiensk språk og ITA1100 – Praktisk italiensk.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen i Roma går over 6 uker. Det undervises i italiensk grammatikk/praktisk språk, litteratur og kulturkunnskap. Undervisningen består av 6 timer forelesning og 78 timer seminar (totalt 84 undervisningtimer).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Undervisningen og aktivitetene ved Det norske instituttet i Roma er obligatoriske og forutsetter et fremmøte på minst 80% (67 av 84 undervisningstimer).

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamen på emnet består av to deler: (1) en mappe bestående av to skriftlige arbeider og (2) en muntlig prøve. Mappen teller 50 prosent av karakteren, og den muntlige prøven teller 50 prosent.

Det første arbeidet i mappen er en skriftlig 3-timers prøve i Roma om språk og grammatikk. Det andre arbeidet i mappen er en skriftlig oppgave på 5-7 sider, hvor oppgaveteksten blir utdelt i begynnelsen av undervisningen på emnet.

Den muntlige prøven holdes i Oslo etter at undervisningen er ferdig, og du får spørsmål om den skriftlige oppgaven og om kulturkunnskaps-delen av pensum.

Du må ta begge eksamensdelene i samme semester.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren blir kunngjort i Studentweb senest tre uker etter avsluttende eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Vurderingen på emnet fullføres innen slutten av august, og emnet rapporteres blant vårens emner.

Undervisningsspråk

Italiensk