Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i én spesifikk periode av litteraturhistorien eller et tema som studeres på tvers av historiske perioder. Med utgangspunkt i et nærmere definert litterært pensum kan temaet være enten historisk eller systematisk. Temaene varierer fra semester til semester. Mer spesifikk informasjon om det aktuelle tema finnes på semestersiden.

Pensum består av fem-seks litterære verk og 300–400 sider teori. (150-200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk.)

Emnet finnes også i en tyve-poengsversjon med kode LIT4340B. Tyve-poengsversjonen har et større pensum og krav om en lengre semesteroppgave som i tillegg til litterær analyse også skal inneholde teoretisk refleksjon.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • innsikt i et spesifikt litterært emne
  • evne til å bruker denne kunnskapen i en analyse av litterære verk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til masterprogrammet Allmenn litteraturvitenskap, studieretning estetikk i det tidligere masterprogrammet Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap, eller masterprogrammet Europeisk kultur. Emnet LIT2000 eller LIT4001 Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer bør være avlagt i bachelorgraden, eller tidlig i masterstudiet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LIT4340B – Litterært tekststudium I

Undervisning

Undervisningen til ti- og tyve-poengsversjonen av emnet gis under ett. Seminarundervisning: tre timer i uken i ti uker. Den siste timen omhandler pensum til tyve-poengsversjonen. I tillegg kommer to lese-/skriveuker, i alt tolv uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: I løpet av semesteret skal det gis en muntlig presentasjon av et utkast til semesteroppgaven. Utkastet kommenteres av faglærer. Det er ikke mulig å fremstille seg til eksamen før utkastet er presentert og kommentert. 

Det forventes at du kommer til all undervisning. Kvaliteten på undervisningen er avhengig av at du møter opp og deltar aktivt. Er du forhindret i å delta, må du gi beskjed til faglærer i god tid før undervisningen begynner. Går du glipp av et seminar er du selv ansvarlig for å lese deg opp på pensum som ble gjennomgått.

Godkjent aktivitet er kun gyldig i inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 9 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Tema for oppgaven bestemmes i samråd med faglærer.

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Alternerer med LIT4360A, som gis hver vår.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk