POR1104 – Praktisk portugisisk: grammatikk og oversettelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir kompetanse i portugisisk i praktiske sammenhenger og omfatter praktiske øvelser i oversettelse av tekster i forskjellige sjangre fra portugisisk til norsk og fra norsk til portugisisk. Emnet er ikke beregnet på nybegynnere i portugisisk, men forutsetter gode forkunnskaper i portugisisk både muntlig og skriftlig.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

 • et utvidet portugisisk ordforråd og grundig kunnskap om vanlige grammatiske konstruksjoner.
 • kunnskap om de grunnleggende grammatiske forskjellene mellom portugisisk og norsk og om hvordan du kan håndtere de vanligste oversettelsesvanskene mellom de to språkene.
 • erfaring med å oversette vanlige tekster fra norsk til portugisisk og fra portugisisk til norsk.
 • en del kjennskap til språklige trekk som kjennetegner ulike språkkontekster og -stiler i sakprosa.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha bestått POR1101 – Portugisisk språk 1

Undervisning

Forelesninger, 1 time per uke i 12 uker, og seminarer, 2 timer per uke i 12 uker. 36 timer til sammen.

Obligatoriske aktiviteter: 

 • Tre skriftlig kvalifiseringsoppgaver innlevert innen tre gitte frister, pluss en muntlig presentasjon (for hele klassen) knyttet til en av dem. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. Informasjon om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.
 • Det er krav om oppmøte til 60 % av seminarundervisningen. I dette emnet må du møte til 7 av 12 seminarer. Kravet er absolutt.

  Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

  Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen.

  Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm.

  I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

Du må få godkjent obligatoriske aktiviteter av faglærer for å kunne fremstille deg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviter må også være godkjent i samme semester.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skoleeksamen.

Sensorveiledninger og tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt, inkludert full internettilgang.

Eksamensspråk

Portugisisk og norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2022

Eksamen

Høst 2022

Undervisningsspråk

Portugisisk / norsk