POR4104 – Oversettelsesvitenskap i et portugisiskspråklig perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over oversettelse med vekt på den portugisiskspråklige verden: synspunkter på oversettelse, oversettelsesteoretikere, oversettelsesforskning og oversettelsespraksis.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • Et bredt overblikk over oversettelsesforskning generelt
  • En oversikt over hva en har drøftet og funnet ut om oversettelse fra og til portugisisk
  • Innsikt i oversettelse i portugisisktalende land
  • Innsikt i teknisk oversettelse, tilpassing til land og kultur, og datamaskinstøttet oversettelse
  • Økt bevissthet om de vanskene en gjerne møter når en oversetter fra portugisisk

I tillegg til:

  • Økt kjennskap til portugisisk sakprosa
  • Forbedret evne til å skrive sakprosa selv
  • Forbedret evne til å skrive kritisk om faglitteratur på portugisisk

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til studieretningen Spansk, portugisisk på masterprogrammet i Europeiske språk. Er du tatt opp ved en tidligere studieretning og ønsker opptak til emnet, kontakter du studiekonsulenten.

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Har du ikke studieplass ved Universitetet i Oslo? Søk om plass på våre studieprogrammer!

Undervisning

Seminarer, 2 timer per uke i 10 uker. 20 timer til sammen.

Obligatorisk aktivitet:

  • Tre kvalifiseringsoppgaver. En kort oppgave/omtale på portugisisk av to selvvalgte tekster på pensum (gjerne sammenlikning), en kritisk analyse av en selvvalgt norsk–portugisisk eller portugisisk–norsk oversettelse, og en egen oversettelse.

Du må få godkjent obligatorisk aktivitet av faglærer for å kunne fremstille deg til eksamen. Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Emnets vurderingsform er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på 5 sider à 2300 tegn.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Ikke tilbudt våren 2021

Eksamen

Ingen eksamen våren 2021

Undervisningsspråk

Portugisisk