Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir kjennskap til hovedtrekkene i russisk grammatikk med sikte på aktiv beherskelse. Hovedvekten legges på morfologi og syntaks. I emnet legges det vekt på så vel praktiske ferdigheter som teoretisk forståelse.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet: 

  • har du oversikt over alle de viktigste områdene i russisk grammatikk
  • kan du lese og forstå enhver russisk tekst med ordbok
  • har du lært et ordforråd på ca. 1000 ord
  • kan du bruke og gjøre rede for de viktigste grammatiske fenomenene innen så vel nominal- som verballæren
  • kan du skrive russisk tekst på datamaskin med russisk tastaturoppsett
  • befinner du deg på nivå A1/A2 (elementært nivå) i det felles europeiske rammeverket for språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i RUS1001 – Russisk grammatikk 1.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS1120 – Grammatikk og oversettelse I (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av to timer forelesning og fire timer seminar (tre dobbelttimer i uken) i 14 uker. 

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må gjøre én muntlig og én skriftlig kvalifiseringsoppgave. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

 

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Eksamen består av to deler: en skriftlig hjemmeeksamen på to timer og en muntlig eksamen. Det gis én samlet karakter på emnet. Den skriftlige delen teller 30% og muntlig teller 70% av den samlede karakteren. Resultatet for skriftlig eksamen vil foreligge før muntlig eksamen gjennomføres. Alle eksamensdeler må være bestått i samme semester for at samlet karakter på emnet skal være bestått.

 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger finner du her.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og russisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i Euram-programmet, studieretning russisk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk/russisk