SPA1503 – Kultur og samfunn i den spansktalende verden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et innføringsemne i kultur og kulturelle manifestasjoner i den spansktalende verden. Med et utvalg av forskjellige kulturelle dokumenter (avisartikler, litterære tekster, brosjyrer, sanger, tegneserier, filmer, reklame eller andre), vil du i emnet reflektere og arbeide rundt noen spesifikke historiske og sosiale sammenhenger som påvirker det spansktalende samfunnet.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • kunnskap om den spansktalende verdens kultur,
  • innsikt i kulturelle og sosiale trekk i spanskspråklige samfunn,
  • evnen til å få oversikt over komplekse sosiale og kulturelle tema,
  • ferdigheter i å lese og ta til deg innholdet i spanske kulturelle fagtekster eller dokumenter og samtale på spansk om disse,
  • evnen til å drøfte trekk ved den spansktalende verdens kultur og samfunn på spansk, både i muntlig samtale og i kortere skriftlige arbeider.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet er kun tilgjengelig for studenter på spansk årsenhet og spanskstudenter på lektorprogrammet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole, se informasjon om kompetansemål i faget.

Dersom du er usikker på ditt eget nivå anbefaler vi at du tar en diagnostisk test. For å være i stand til å følge med i undervisningen bør du oppnå ca. 75 % riktige svar.

Anbefalte forkunnskaper:

Undervisning

Forelesning, 1 time i uken i 12 uker. Seminar, 2 timer i uken i 12 uker. Totalt 36 timer.

Obligatorisk aktivitet:

  • En skriftlige analyse av ett eller flere dokumenter fra seminarer. I seminarene vil forskjellige dokumentariske, litterære og kulturelle kilder diskuteres i grupper.

Du må få godkjent emnets obligatoriske aktivitet av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må også være godkjent i samme semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. 

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en hjemmeeksamen på tre arbeidsdager.  

Besvarelsen skal være på 5 sider à 2300 tegn, bibliografi kommer i tillegg.

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Spansk