Dette emnet er nedlagt

MUS2340 – Musikkformidlingsprosjekt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar utgangspunkt i et egenformulert prosjekt hvor studenten søker å integrere teorier fra fagene Musikkformidling (MUS2300) og Musikkulturforståelse (MUS2310). Prosjektet kan være et feltarbeid, en konsertframføring, en kabaretoppsetning o.l.

Hva lærer du?

Evne til å omsette i praktisk musisk handling sentral tenking omkring musikkulturforståelse, musikkbegrep, kvalitetsbegrep og formidlingsteori.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Individuell veiledning 3 timer pr student i løpet av kurset. I tillegg kommer i alt 24 instruksjonstimer for kabaret.

Eksamen

Muntlig prøve (framvisning) og skriftlig hjemmeoppgave karakterbedømmes og vektes i forholdet 2:1.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Kurset går over to semestre, med oppstart hvert høstsemester

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk