Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet beskriver grunnleggende elektriske og magnetiske fenomener, samt lover for elektriske kretser, både ved likestrøm og vekselstrøm. Emnet gir en grundig innføring i Maxwells likninger fram til elektromagnetiske bølger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du omfattende kunnskap om elektriske og magnetiske felt, kilder til feltene, Maxwells ligninger både på integral- og differensiell form, og du kan beregne slike felter både ved å bruke analytiske og numeriske metoder.
 • kan du redegjøre for elektriske og magnetiske krefter, samt energi lagret i elektriske og magnetiske felt.
 • kjenner du til grunnleggende fenomener innen elektrisitet og magnetisme og kan gjøre rede for en rekke teknologiske løsninger som mange bruker daglig.
 • kan du formidle et tema fra relevant fysikk for med-studenter.
 • kan du analysere en lineær elektrisk krets og beregne strømmer og spenningsforskjeller i ulike deler av kretsen, både for likestrøm og vekselstrøm.
 • har du kunnskap om hvorfor både tradisjonelle og numeriske løsningsmetoder er viktig for faget, og har erfaringer med å anvende begge typer metoder ved problemstillinger innen elektromagnetisme.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS1120:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS1120L – Elektromagnetisme

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et semester med 10 timer undervisning per uke. 2 dobbelttimer med forelesning, 2 timer gruppeundervisning, 2 timer orakeltjeneste og 2 timer veiledning for computational essay med presentasjon.              

Emnet inkluderer følgende obligatoriske elementer:

 • 4 obligatoriske innleveringer
 • Labratoriearbeid
 • Computational essay med presentasjon

Deltagelse i minst 75% av gruppetimene gir fritak fra en obligatorisk innlevering.

Deltagelse i både innledende og avsluttende kartleggingsprøve gir fritak fra en obligatorisk innlevering.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått i forkant:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 Laboratoriesikkerhet og  HMS0505 El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS1120.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

For å kunne avlegge avsluttende eksamen må de fire obligatoriske oppgavene være innlevert og godkjent og presentasjonsøvelsen gjennomført og godkjent. Dette kommer i tillegg til godkjent arbeid på laboratoriet.

Hjelpemidler

 • Godkjent kalkulator
 • Rottman: "Matematisk formelsamling"
 • Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter"

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk