Kort om emnet

Retningslinjer for FYS2810.

Emnet består av et forskningsprosjekt i fysikk som innbefatter sammenskriving av forskningsmessige funn og bearbeidede informasjoner og data. Noen prosjektoppgaver involverer praktisk laboratoriearbeid eller teoretiske beregninger innen et spesifikt forskningsprosjekt.

Hva lærer du?

Studenten skal ha fått en grundig innføring i det valgte prosjekt-temaet. Studenten skal oppnå kompetanse i å planlegge og å gjennomføre et forskningsnært prosjekt. Studenten vil lære å gi en vitenskapelig fremstilling av resultatene, skriftlig i form av en prosjektrapport, og muntlig i form av en presentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emnet forutsetter at studenten selv tar kontakt med en eller flere vitenskapelig ansatte ved den ønskede seksjonen ved Fysisk institutt før semesterstart og gjør avtale om forskningsprosjekt. Det vil variere fra semester til semester hvilke seksjon som kan tilby oppgaver i emnet, og endelig opptak gis først når prosjektbeskrivelsen er signert av student og veileder. Siste frist er 1.september / 1.februar.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Undervisning

Undervisningen består av individuell veiledning etter avtale mellom student og lærer. Se forøvrig Retningslinjer for FYS2810

For dette emnet kan det være obligatorisk arbeid på laboratorie eller i felt. Da gjelder følgende Les om hvordan du er forsikret som student

Eksamen

Skriftlig prosjektrapport som må være bestått for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Avsluttende eksamen består av en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet etterfulgt av eksaminasjon hvor prosjektet diskuteres.

Sensur må foreligge før 1. juli for at emnet skal kunne registreres som avlagt i vårsemesteret, og før 1. januar for å kunne registreres som avlagt i høstsemesteret.
Se forøvrig retningslinjene for FYS2810

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis du stryker, kan du få anledning til å levere en revidert oppgave innen 6 uker hvis veileder og sensor mener det er faglig grunnlag for det.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

De innleverte oppgavene kan bli undersøkt ved hjelp av anti-fuskprogrammet Ephorus.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)