FYS2810 – Prosjektoppgave I

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset

Undervisning og eksamen vil foregå digitalt. Dette kan føre til endringer i blant annet timeplan, obligatoriske aktiviteter, eksamensform og karakterskala. Du får oppdatert informasjon på semestersiden og i Canvas.

Se felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Retningslinjer for FYS2810.

Emnet består av et forskningsprosjekt i fysikk som innbefatter sammenskriving av forskningsmessige funn og bearbeidede informasjoner og data. Noen prosjektoppgaver involverer praktisk laboratoriearbeid eller teoretiske beregninger innen et spesifikt forskningsprosjekt.

Hva lærer du?

Studenten skal ha fått en grundig innføring i det valgte prosjekt-temaet. Studenten skal oppnå kompetanse i å planlegge og å gjennomføre et forskningsnært prosjekt. Studenten vil lære å gi en vitenskapelig fremstilling av resultatene, skriftlig i form av en prosjektrapport, og muntlig i form av en presentasjon.

Opptak til emnet

VIKTIG merknad: Antall prosjekter som tilbys er svært få, og varierer fra null til noen få hvert semester. Det betyr at du ikke kan regne med å få opptak på emnet selv om du er interessert.

Opptak til emnet forutsetter at studenten selv tar kontakt med en eller flere vitenskapelig ansatte ved den ønskede seksjonen ved Fysisk institutt før semesterstart og gjør avtale om forskningsprosjekt. Endelig opptak gis først når prosjektbeskrivelsen er signert av student og veileder. Siste frist er 1.september / 1.februar.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Undervisning

Undervisningen består av individuell veiledning etter avtale mellom student og lærer. Se forøvrig Retningslinjer for FYS2810

For dette emnet kan det være obligatorisk arbeid på laboratorie eller i felt. Da gjelder følgende Les om hvordan du er forsikret som student

Eksamen

Skriftlig prosjektrapport som må være bestått for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Avsluttende eksamen består av en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet etterfulgt av eksaminasjon hvor prosjektet diskuteres.

Sensur må foreligge før 1. juli for at emnet skal kunne registreres som avlagt i vårsemesteret, og før 1. januar for å kunne registreres som avlagt i høstsemesteret. Se forøvrig retningslinjene for FYS2810

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Om du kan dokumentere at du var syk eller hadde en gyldig grunn til fravær, har du rett til en utsatt eksamen i følge de vanlige eksamens reglene.

Hvis du stryker, kan du få anledning til å levere en revidert oppgave innen 6 uker hvis veileder og sensor mener det er faglig grunnlag for det.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juni 2020 05:12:49

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst

Vår og høst

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)