FYS4130 – Statistisk mekanikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Termodynamikk. Mikrokanonisk, kanonisk og storkanonisk ensemble. Reelle gasser og væsker. Bose - Einstein og Fermi - Dirac-statistikk. Magnetiske systemer, faseoverganger og spinnmodeller. Virrevandring, Brownske bevegelser, Markov-prosesser og mesterligningen.

Hva lærer du?

Du vil få en generell bakgrunn i termodynamikk og statistisk fysikk. Spesielt vil du gjennom kurset bli istand til å forstå de fundamentale egenskapene til gasser, væsker og faste stoffer. I tillegg vil du få et teoretisk grunnlag for videre studier av systemer med mange partikler eller frihetsgrader.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går i vårsemesteret m/inntil 6 timer undervisning per uke (4 t forelesning og 2 t kollokvie). Innlevering av to obligatoriske oppgaver.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Eksamen

Innlevering av to obligatoriske oppgaver som vurderes som Godkjent/Ikke godkjent, og som må være godkjente for at avsluttende eksamen skal kunne avlegges. Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer).

Hjelpemidler til eksamen

  • Godkjent kalkulator
  • Rottman: "Matematisk formelsamling"
  • Øgrim og Lian eller Angell og Lian: Fysiske størrelser og enheter

  • To håndskrevne A4-sider med egne notater

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Bokstavskala

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 07:11:19

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)