Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Termodynamikk. Mikrokanonisk, kanonisk og storkanonisk ensemble. Reelle gasser og væsker. Bose - Einstein og Fermi - Dirac-statistikk. Magnetiske systemer, faseoverganger og spinnmodeller. Virrevandring, Brownske bevegelser, Markov-prosesser og mesterligningen.

Hva lærer du?

Studentene skal gjennom kurset bli istand til å forstå de fundamentale egenskaper til gasser, væsker og faste stoffer. I tillegg vil de få det teoretiske grunnlag for videre studier av systemer med mange partikler eller frihetsgrader.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Fullt overlapp mot FYS3130 – Statistisk mekanikk (nedlagt) (finnes nå kun som FYS4130), samt det gamle emnet FYS203 (som undervises for siste gang våren 2003).

Undervisning

Emnet går over et helt semester m/ inntil 6 timer undervisning per uke (4 t forelesning og 2 t kollokvie). Innlevering av to obligatoriske oppgaver.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Eksamen

Innlevering av obligatoriske oppgaver som vurderes som Godkjent/Ikke godkjent, og som må være godkjente for at avsluttende eksamen skal kunne avlegges. Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer).

Hjelpemidler

  • Godkjent kalkulator
  • Rottman: "Matematisk formelsamling"
  • Øgrim og Lian eller Angell og Lian: Fysiske størrelser og enheter

  • To håndskrevne A4-sider med egne notater

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)