Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Medisinsk terminologi. Allmenn diagnostikk. Elektrofysiologiske metoder som EKG, EEG, EMG, defibrillator og pacemaker. Målemetoder for respirasjon og sirkulasjon. Metoder for intensivovervåking. Klinisk-kjemiske målemetoder. Desinfeksjon/sterilisering, sensorer. Bildedannende teknikker: røntgen, nukleærmedisin, ultralyd, magnetisk resonans. Støtteinstrumentering som kuvøse, respirator, narkoseapparat, dialyseapparat og hjerte-lungemaskin. Kirurgiske teknikker med diatermi og laser.

Hva lærer du?

Studenten skal lære å:

  • Forstå grunnleggende medisinsk terminologi som er relevant for aktuell biomedisinsk instrumentering.
  • Forstå og beskrive de fysiske og medisinske prinsippene som ligger til grunn for aktuell biomedisinsk instrumentering.
  • Gjøre rede for ulike typer billeddannende metoder, sammenlikne fordeler og ulemper, forstå begrensninger og drøfte hvilke metoder som er best egnet for ulike patologiske diagnoser.
  • Forstå faremomenter med ulike instrumenteringsmetoder og kjenne til grunnleggende elektrisk sikkerhet.
  • Forklare og beskrive ulike typer diagnostiske målemetoder for bestemmelse av humane biopotensialer og instrumenteringen til dette formålet.
  • Forklare og beskrive ulike typer diagnostiske målemetoder for ulike humane variable og instrumenteringen til dette formålet.
  • Forklare og beskrive ulike typer terapeutiske behandlingsmetoder der medisinsk-teknisk utstyr er sentrale elementer og med tilhørende intstrumentering.
  • Analysere og bedømme de ulike diagnostiske og terapeutiske metoders effekt, farepotensialer, fysiske prinsipper, muligheter og utviklingspotensialer for ulike medisinske prosedyrer.
  • Forstå biomedisinsk instrumenterings plass i moderne sykehusbehandling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9250 – Biomedical Instrumentation

Undervisning

Emnet går over et helt semester m/ 4 forelesningstimer per uke.

Eksamen

Skriflig underveiseksamen teller 40% av karakteren.

Avsluttende muntlig/skriflig eksamen teller 60% av karakteren.

Obligatorisk underveiseksamen må være bestått for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Avsluttende muntlig / skriftlig eksamen er avhengig av hvor mange studenter som melder seg til emnet.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)