Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de basale prinsippene og konseptene som trengs for å forstå partikkelfysikkens fascinerende verden. Det vektlegger fundamental forståelse av materie i form av kvarker og leptoner, samt de fundamentale naturkreftene, og har i tillegg fokus på universets historie og utvikling. Emnet gir en introduksjon, ikke bare til dagens forståelse av universet, men også hvordan forskning innen partikkelfysikk hele tiden søker svar på noen av de største mysteriene innen fysikken: hva består mørk materie av, hvor kommer antimaterien fra og hvordan oppfører gravitasjonskraften seg på mikroskopisk skala?

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • behersker du basale kvantefeltteoretiske konsepter relevante for partikkelfysikk, og kjenner til at symmetrier og bevaringslover leder til bevegelseslikningene.
  • kan du bruke Feynman-teknikker, relativistisk bevegelseslære og perturbasjonsteori for å studere basale egenskaper ved partikkelkollisjoner og henfallsprosesser.
  • forstår du den elektrosvake og sterke vekselvirkningen, og hvordan disse danner grunnlaget for dagens forståelse av partikkelfysikk.
  • kjenner du til hvordan partikkelfysikken beskriver det tidlige univers, samt universets utvikling.
  • kjenner du til hvordan den elektrosvake teorien forklarer fenomener som materie/antimaterie asymmetri.
  • kan du gjøre rede for hvordan dagens forskning forsøker å løse mysterier i moderne fysikk, som hva mørk materie består av, opprinnelsen til antimaterie og hvordan gravitasjonskraften oppfører seg på mikroskopisk skala.
  • kjenner du til flere av de nye teoriene, slik som supersymmetri og «Grand Unification», som tar mål av seg å forklare uløste mysterier i dagens forståelse av universet.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

6 timer undervisning hver uke, totalt cirka 90 timer, med 2 timer med øvelser annen hver uke og resterende timer er forelesninger og demonstrasjoner.

I dette emnet er det 3 obligatoriske innleveringer, der alle 3 må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

3 obligatoriske innleveringer må være godkjent før avsluttende eksamen.

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering. 

Hjelpemidler til eksamen

Particle Data Booklet

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2020 15:11:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk