Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de basale prinsippene og konseptene som trengs for å forstå partikkelfysikkens fascinerende verden. Det vektlegger fundamental forståelse av materie i form av kvarker og leptoner samt de fundamentale naturkreftene, og har i tillegg fokus på universets historie og utvikling. Emnet gir en introduksjon, ikke bare til dagens forståelse av universet, men også hvordan forskning innen partikkelfysikk hele tiden søker svar på noen av de største mysteriene innen fysikken: hva består mørk materie av, hvor kommer antimaterien fra og hvordan oppfører gravitasjonskraften seg på mikroskopisk skala? 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet: 

  • behersker du basale kvantefeltteoretiske konsepter relevante for partikkelfysikk, og kjenner til at symmetrier og bevaringslover leder til bevegelseslikningene.  
  • kan du bruke feynman-teknikker, relativistisk bevegelseslære og perturbasjonsteori for å studere basale egenskaper ved partikkelkollisjoner og henfallsprosesser. 
  • forstår du den elektrosvake og sterke vekselvirkningen, og hvordan disse danner grunnlaget for dagens forståelse av partikkelfysikk.  
  • kjenner du til hvordan partikkelfysikken beskriver det tidlige univers samt universets utvikling.   
  • kjenner du til hvordan den elektrosvake teorien forklarer fenomener som materie/antimaterie asymmetri.  
  • kan du gjøre rede for hvordan dagens forskning forsøker å løse mysterier i moderne fysikk, som hva mørk materie består av, opprinnelsen til antimaterie og hvordan gravitasjonskraften oppfører seg på mikroskopisk skala.  
  • kjenner du til flere av de nye teoriene, slik som supersymmetri og «Grand Unification», som tar mål av seg å forklare uløste mysterier i dagens forståelse av universet. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

3 studiepoeng overlapp mot FYS4560 – Elementærpartikkelfysikk (nedlagt)

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Ta eventuelt kontakt med Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no

Undervisning

6 timer undervisning hver uke, totalt cirka 90 timer, hvorav 2 timer med øvelse annen hver uke og resterende timer er forelesning.  

3 obligatoriske innleveringer, der alle må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Eksamen

3 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. 

Muntlig avsluttende eksamen. 

Hjelpemidler

Particle Data Booklet

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)