FYS4600 – Romfysikk og -teknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Romfysikk og -teknologi formidler en oversikt over jordas plasmaomgivelser, dets dynamiske prosesser, og hvordan vi kan bruker satellitter og raketter til å utforske den. Emnet introduserer fundamentale konsepter som solvind, magnetfluksomkobling, Dungey syklusen, og forklarer kobling mellom solen og magnetosfæren, ionosfæren, og øvre atmosfæren. I tillegg gir emnet et innblikk i vekselvirkningen mellom plasma og satellitt/rakettplattformer og belyser utfordringer for målinger gjort ombord satellitter og raketter.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du teoretisk bakgrunn til å beskrive de grunnleggende plasmaparameterne, prinsipper for plasmadynamikk, og utvalgte typer av plasma bølger.
  • har du kunnskap om de fysiske prosessene som kontrollerer koblingen mellom solvind og jordens magnetosfære/ionosfære, samt dynamikken i den globale øvre atmosfæren.
  • kan du forklare hvordan romværfenomener påvirker infrastruktur på jorden og i rommet, kommunikasjon og navigasjon.
  • behersker du å analysere data fra satellitt- og rakettplattformer, og hvordan koordinattransformasjoner brukes i denne sammenheng.
  • vil du ha nødvendig bakgrunn for avanserte studier innen romfysikk og plasmafysikk, inkludert data fra bakkeinstrumenter og romfartøy.
  • kan du gi et sammendrag av flere aktuelle vitenskapelige artikler.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 6 timer undervisningstilbud per uke (4 timer forelesning og 2 timer kollokvier). Emnet inneholder 10 obligatoriske oppgaver og en prosjektoppgave tilsvarende 1 ukes heltidsjobb. Du må også gi et sammendrag av flere vitenskapelige artikler valgt av emneansvarlig.

For å kunne gå opp til avsluttende muntlig eksamen må minst 6 av 10 obligatoriske oppgaver være godkjent, og sammendraget av vitenskapelige artikler må være godkjent av emneansvarlig. Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Eksamen

For å kunne gå opp til avsluttende muntlig eksamen må minst 6 av 10 obligatoriske oppgaver være godkjent, og sammendraget av vitenskapelige artikler må være godkjent av emneansvarlig.

  • En prosjektoppgave som teller 30% av samlet karakter.
  • En avsluttende muntlig eksamen som teller 70% av samlet karakter.

Både prosjektoppgaven og den avsluttende muntlig eksamen må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet. 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS3600 – Romfysikk og -teknologi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 14:12:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk