Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Romfysikk og -teknologi formidler en oversikt over jordas  plasmaomgivelser, dets dynamiske prosesser, og hvordan vi kan bruker satellitter og raketter til å utforske den. Emnet introduserer fundamentale konsepter som solvind, magnetfluksomkobling, Dungey syklusen, og forklarer kobling mellom solen og magnetosfæren, ionosfæren, og øvre atmosfæren. I tillegg gir emnet et innblikk i vekselvirkningen mellom plasma og satellitt/rakettplattformer og belyser utfordringer for målinger gjort ombord satellitter og raketter.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du teoretisk bakgrunn til å beskrive de grunnleggende plasmaparameterne, prinsipper for plasmadynamikk, og utvalgte typer av plasma bølger.
  • har du kunnskap om de fysiske prosessene som kontrollerer koblingen mellom solvind og jordens magnetosfære/ionosfære, samt dynamikken i den globale øvre atmosfæren.
  • kan du forklare hvordan romværfenomener påvirker infrastruktur på jorden og i rommet, kommunikasjon og navigasjon.
  • behersker du å kalibrere og analysere data fra satellitt- og rakettplattformer, og hvordan koordinattransformasjoner brukes i denne sammenheng.
  • vil du ha nødvendig bakgrunn for avanserte studier innen romfysikk og plasmafysikk, inkludert data fra bakkeinstrumenter og romfartøy.
  • kan du gi et sammendrag av flere aktuelle vitenskapelige artikler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 6 timer undervisningstilbud per uke (4 timer forelesning og 2 timer kollokvier). Emnet inneholder 10 obligatoriske oppgaver og en prosjektoppgave tilsvarende 1 ukes heltidsjobb. Du må også gi et sammendrag av flere vitenskapelige artikler valgt av emneansvarlig.

Eksamen

Minst 6 av 10 obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få gå opp til avsluttende muntlige eksamen.

For å få bestått i emnet må man ha bestått både prosjektoppgaven og den avsluttende muntlige eksamenen.
Prosjektoppgaven teller 30% av karakteren og avsluttende muntlige eksamen 70%.

Sammendrag av vitenskapelige artikler må være godkjent av emneansvarlig for at du skal kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Eksamensforsøk i emnene 

teller som eksamensforsøk i FYS4600 – Romfysikk og -teknologi.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk