FYS3600 – Romfysikk og -teknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet gir en oversikt over jordas plasmaomgivelser, dets dynamiske prosesser, og hvordan vi kan bruker satellitter og raketter til å utforske den. Emnet introduserer fundamentale konsepter slik som solvind, koblingen av magnetisk fluks, Dungey-syklusen, og forklarer kobling mellom solen og magnetosfæren, ionosfæren, og den øvre atmosfæren. I tillegg gir emnet et innblikk i vekselvirkningen mellom plasma og satellitt/rakettplattformer, og belyser utfordringer for målinger gjort ombord på satellitter og raketter.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du teoretisk bakgrunn til å beskrive de grunnleggende plasmaparameterne, prinsipper for plasmadynamikk, og utvalgte typer av plasma bølger.
 • har du kunnskap om de fysiske prosessene som kontrollerer koblingen mellom solvind og jordens magnetosfære/ionosfære, samt dynamikken i den globale øvre atmosfæren.
 • kan du forklare hvordan romværfenomener påvirker infrastruktur på jorden og i rommet, kommunikasjon og navigasjon.
 • behersker å analysere data fra satellitt- og rakettplattformer, og hvordan koordinattransformasjoner brukes i denne sammenheng.
 • vil du ha nødvendig bakgrunn for avanserte studier innen romfysikk og plasmafysikk, inkludert data fra bakkeinstrumenter og romfartøy.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med følgende tilbud per uke:

 • 4 timer forelesning 
 • 2 timer kollokvier 

Dette emnet har 5 obligatoriske oppgaver. Minst 3 av 5 obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende muntlig eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer.

Eksamen

 • Hjemmeeksamen i form av en prosjektoppgave, som teller 30 % av samlet karakter.
 • Avsluttende muntlig eksamen som teller 70 % av samlet karakter.

Både prosjektoppgaven og avsluttende muntlig eksamen må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet.

Dette emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende muntlig eksamen.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4600 – Romfysikk og -teknologi

Hjelpemidler til eksamen

Avsluttende muntlig:

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 12:13:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk