FYS9110 – Moderne kvantemekanikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir innføring i en del videregående temaer i ikkerelativistisk kvantemekanikk. Vi tar for oss emner innenfor tre hovedområder: Grunnleggende formalisme og sannsynlighetstolkningen av kvantemekanikk, med vekt på sammenfiltring og EPR paradokset. Kvantemekaniske systemer som informasjonsbærere og hvordan dette kan brukes i kommunikasjon og kvantedatamaskiner. Vekselvirkninger mellom atomer og kvantiserte felt (fotoner) som gir mulighet for å beskrive spontan og stimulert emisjon, illustrert ved virkemåten til en laser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet: 

  • Har du innsikt i "moderne" deler av kvantemekanikken, som omfatter blant annet kvantemekanisk koherens, koherent vekselvirkning mellom atomer og fotoner, og kvantemekanisk sammenfiltring.
  • Kan du anvende tetthetsmatrise-beskrivelsen og studere sammenhengen mellom kvantemekaniske delsystemer og det fulle system.
  • Har du grundig kunnskap om forskjellen mellom klassiske korrelasjoner og kvantemekanisk sammenfiltring. Kan du anvende den kvantemekaniske fotonbeskrivelse av lys på elementære strålingsprosesser. 
  • Har du kunnskap om grunnleggende begreper i kvanteinformasjonsteori og hvordan disse kan anvendes i kvantedatamaskiner.
  • Har du kunnskap om geometriske strukturer i Hilbertrommet og geometriske faser i adiabatisk tilstandsendring.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 6 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier).

Eksamen

  • Hjemmeeksamen midt i semesteret, som teller 20% ved sensurering.
  • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 80% ved sensurering.

Både hjemmeeksamen og avsluttende skriftlig eksamen må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4110 – Moderne kvantemekanikk

Hjelpemidler til eksamen

  • Godkjent kalkulator
  • Rottman: "Matematisk formelsamling"
  • Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter"

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2020 14:11:50

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)