FYS9170 – Relativistisk kvantefeltteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kvantefeltteorien som et fundament til en vesentlig del av moderne teoretisk fysikk, og hvordan denne teorien er et resultat av å kombinere kvantemekanikk med den spesielle relativitetsteorien. Kurset handler om hvordan man kvantiserer både bosoniske og fermioniske felt, og hvordan et fåtall symmetriprinsipper leder til konstruksjonen av partikkelfysikkens standardmodell.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du en grundig forståelse av hvordan man kvantiserer klassiske felt, og hvordan både fermioniske og bosoniske partikler beskrives i relativistisk kvantemekanikk
  • har du kunnskap om hvordan man konstruerer teorier som beskriver vekselvirkninger mellom kvantefelt
  • behersker du å utlede Feynman-regler for en gitt teori i partikkelfysikk, og å bruke disse for å regne ut tverrsnitt og henfallsrater i laveste orden i perturbasjonsteori
  • kan du redegjøre for hvordan man konstruerer både abelske og ikke-abelske teorier ut fra prinsippet om gauge invarians, og de fenomenologiske konsekvensene av når disse symmetriene blir spontant brutt (Higgs mekanismen)
  • kjenner du standardmodellens struktur, og kan relatere det til de fundamentale prinsippene som ligger til grunn
  • kan du presentere både de grunnleggende prinsippene i kvantefeltteori og problemstillinger innen partikkelfysikk på en klar og oversiktlig måte, og kommunisere det til medstudenter
  • kan du sette deg inn i et avansert tema innen kvantefeltteori og presentere dette for dine medstudenter.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Det anbefales sterkt at du har tatt følgende emner:

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning per uke.

Hjemmeoppgavene, omtrent ett set per uke, er en vesentlig del av emnet. Studentene løser oppgavene hjemme og presenterer dem i gruppeundervisningen.

I tillegg er det obligatorisk å forberede og gi en times forelesning om et avansert emne innen kvantefeltteori. Den obligatoriske forelesningen må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

Den obligatoriske forelesningen må være godkjent før avsluttende eksamen.

  • Skriftlig eksamen midt i semesteret (4 timer), som teller 50 % ved sensurering.
  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 50 % ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4170 – Relativistisk kvantefeltteori

Hjelpemidler til eksamen

To A4 ark med egne notater. Det er lov å skrive på begge sider av arket.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. juni 2020 18:12:24

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk