FYS9565 – Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i moderne partikkelakseleratorteknologi, med basis i fysiske grunnprinsipper og matematisk modellering av ladde partiklers vekselvirkning med elektromagnetiske felt. Emnet dekker grunnleggende temaer som mikrobølgeteknologi og stråleoptikk, samt mer avanserte emner som plasmabølgeakselerasjon. Videre utforsker emnet hvordan partikkelakseleratorer brukes i høyenergifysikk (lineære og sirkulære kollisjonsmaskiner), materialeforskning (røntgenlyskilder og nøytronspallasjonskilder) samt medisinske anvendelser (stråleterapi, partikkelterapi). 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kunnskap om hvordan ulike partikkelakselerator (lineærakseleratorer, syklotroner, synkrotroner) er bygd opp ut fra fysiske grunnprinsipper, samt innsikt i muligheter og begrensninger for forskjellige typer akseleratorer.
  • behersker du enkle utregninger og numeriske simuleringsteknikker for hvordan partikler i en akselerator blir akselerert, holdes fokusert og måles.
  • har du kunnskap om fremtidens akseleratorer for høyenergifysikk, inkludert nye sirkulære og lineære kollisjonsmaskiner.
  • har du kunnskap om forskningsfronten for ny akseleratorteknologi, inkludert laser- og plasmabølgeakselerasjon.
  • har du kjennskap til de viktigste anvendelsene av akseleratorer innenfor partikkelfysikk, materialforsking og medisinske anvendelser.
  • behersker du teori og numeriske simuleringsteknikker for partikkelakseleratorer på et godt nivå.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

  • 2 timer forelesninger per uke
  • 2 timer regneoppgaver og oppgaver i numerisk simulering og kollokviearbeid per uke

En hjemmeoppgave hvor kandidaten fordyper seg i en problemstilling. 

Eksamen

  • Hjemmeeksamen (teller 25%) 
  • Avsluttende muntlig eksamen (teller 75%)

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4565 – Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2020 19:12:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)