FYS9565 – Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i moderne partikkelakseleratorteknologi, med basis i fysiske grunnprinsipper og matematisk modellering av ladde partiklers vekselvirkning med elektromagnetiske felt. Emnet dekker grunnleggende temaer som mikrobølgeteknologi og stråleoptikk, samt mer avanserte emner som plasmabølgeakselerasjon. Videre utforsker emnet hvordan partikkelakseleratorer brukes i høyenergifysikk (lineære og sirkulære kollisjonsmaskiner), materialeforskning (røntgenlyskilder og nøytronspallasjonskilder) samt medisinske anvendelser (stråleterapi, partikkelterapi). 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet: 

  • har du kunnskap om hvordan ulike partikkelakselerator (lineærakseleratorer, syklotroner, synkrotroner) er bygd opp ut fra fysiske grunnprinsipper, samt innsikt i muligheter og begrensninger for forskjellige typer akseleratorer. 
  • behersker du enkle utregninger og numeriske simuleringsteknikker for hvordan partikler i en akselerator blir akselerert, holdes fokusert og måles. 
  • har du kunnskap om fremtidens akseleratorer for høyenergifysikk, inkludert nye sirkulære og lineære kollisjonsmaskiner. 
  • har du kunnskap om forskningsfronten for ny akseleratorteknologi, inkludert laser- og plasmabølgeakselerasjon. 
  • har du kjennskap til de viktigste anvendelsene av akseleratorer innenfor partikkelfysikk, materialforsking og medisinske anvendelser.  
  • behersker du teori og numeriske simuleringsteknikker for partikkelakseleratorer på et godt nivå.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Undervisning

2 timer forelesninger per uke, totalt cirka 30 timer.

2 timer regneoppgaver og oppgaver i numerisk simulering og kollokviearbeid per uke, totalt cirka 30 timer. 

En obligatorisk hjemmeoppgave hvor kandidaten fordyper seg i en problemstilling. Den obligatoriske hjemmeoppgaven vil utgjøre 25% av karaktergrunnlaget

Eksamen

Hjemmeoppgave teller 25% mens avsluttende muntlig eksamen teller 75%.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)