Kort om emnet

Emnet gir et innblikk i fysiske fenomener i den magnetiserte delen av jordens omgivelser som påvirker teknologiske systemer i rommet og på bakken. Forskjellige typer romvær introduseres og man beskriver Global Navigation Satellite Systems (GNSS), så som GPS og Galileo. Emnet formidler hvordan GNSS virker og hvilke deler av systemet som er særlig sårbart på grunn av solvindforhold som danner plasmainstabiliteter og turbulens i den polare atmosfæren og rundt ekvator.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du en dyp forståelse av de fysiske prosessene i jordens magnetosfære som forårsaker romvær, og deres kobling til solaktiviteten og solvinden.
  • kan du forklare hvordan satellittbasert posisjonering og navigasjon fungerer og hvilke deler av systemet som er særlig sårbare.
  • har du kunnskap om ulike strategier for magnetosfærisk modellering og romværvarsling.
  • behersker du å analysere data fra bakkeinstrumenter og satellitter, og forstå dem i konteksten av romvær, og skrive en vitenskapelig rapport.
  • er du i fronten av romværsforskning gjennom at du har lest, forstått og sammenfattet/presentert noen sentrale artikler.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 45 timer undervisningstilbud.

Emnet inneholder en prosjektoppgave tilsvarende 1 uke heltidsjobb.

Litteraturstudier som avtales med emneansvarlig og presenteres i plenum.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen.

For å få bestått i emnet må man ha bestått prosjektoppgaven og den avsluttende muntlige eksamenen. Prosjektoppgaven teller 25% av karakteren og avsluttende muntlig eksamen 75%. 

For å kunne gå opp til avsluttende eksamen må man ha godkjent presentasjonen av litteraturstudiet.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk