FYS4640 – Romvær og navigasjonssatellittsystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir et innblikk i fysiske fenomener i den magnetiserte delen av jordens omgivelser som påvirker teknologiske systemer i rommet og på bakken. Forskjellige typer romvær introduseres og man beskriver Global Navigation Satellite Systems (GNSS), så som GPS og Galileo. Emnet formidler hvordan GNSS virker og hvilke deler av systemet som er særlig sårbart på grunn av solvindforhold som danner plasmainstabiliteter og turbulens i den polare atmosfæren og rundt ekvator.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du en dyp forståelse av de fysiske prosessene i jordens magnetosfære som forårsaker romvær, og deres kobling til solaktiviteten og solvinden.
  • kan du forklare hvordan satellittbasert posisjonering og navigasjon fungerer og hvilke deler av systemet som er særlig sårbare.
  • har du kunnskap om ulike strategier for magnetosfærisk modellering og romværvarsling.
  • behersker du å analysere data fra bakkeinstrumenter og satellitter, og forstå dem i konteksten av romvær, og skrive en vitenskapelig rapport.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester, med 3 timer undervisning per uke (totalt 45 timer).

Emnet inneholder en prosjektoppgave, som tilsvarer 1 uke heltidsjobb.

Eksamen

  • Prosjektoppgave som teller 25 % ved sensurering.
  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 75 % ved sensurering.

Prosjektoppgaven må være bestått før avsluttende muntlig eksamen. Både prosjektoppgaven og avsluttende muntlig eksamen må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9640 – Romvær og navigasjonssatellittsystemer

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt på avsluttende muntlig eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 12:14:22

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk