FYS9640 – Romvær og navigasjonssatellittsystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir et innblikk i fysiske fenomener i den magnetiserte delen av jordens omgivelser som påvirker teknologiske systemer i rommet og på bakken. Forskjellige typer romvær introduseres og man beskriver Global Navigation Satellite Systems (GNSS), så som GPS og Galileo. Emnet formidler hvordan GNSS virker og hvilke deler av systemet som er særlig sårbart på grunn av solvindforhold som danner plasmainstabiliteter og turbulens i den polare atmosfæren og rundt ekvator.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du en dyp forståelse av de fysiske prosessene i jordens magnetosfære som forårsaker romvær, og deres kobling til solaktiviteten og solvinden.
  • kan du forklare hvordan satellittbasert posisjonering og navigasjon fungerer og hvilke deler av systemet som er særlig sårbare.
  • har du kunnskap om ulike strategier for magnetosfærisk modellering og romværvarsling.
  • behersker du å analysere data fra bakkeinstrumenter og satellitter, og forstå dem i konteksten av romvær, og skrive en vitenskapelig rapport.
  • er du i fronten av romværsforskning gjennom at du har lest, forstått og sammenfattet/presentert noen sentrale artikler.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester, med 45 timer undervisning (3 timer per uke).

Emnet inneholder en prosjektoppgave, som tilsvarer 1 uke heltidsjobb.

Studenten må presentere ny forskningslitteratur, som avtales med emneansvarlig, for alle kursdeltakerne. Presentasjonen må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

Presentasjonen må være godkjent før avsluttende eksamen.

  • Prosjektoppgave som teller 25% ved sensurering.
  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 75% ved sensurering.

Prosjektoppgaven må være bestått før avsluttende muntlig eksamen. Både prosjektoppgaven og avsluttende muntlig eksamen må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4640 – Romvær og navigasjonssatellittsystemer

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 07:12:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk