FYS9730 – Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

The course provides an introduction to the physics of ionizing radiation in the treatment of cancer; also the role of radiotherapy in cancer therapy in general and the radiotherapy process is discussed. The physics of radiotherapy comprises an introduction to interaction between radiation and matter and radiation dosimetry, characteristics of the radiation beam and dose distributions, the physics of therapy machines, treatment techniques, treatment planning and dose computation, as well as an introduction to clinical radiation biology. Both the physics of external beam therapy and brachytherapy is covered. The course comprises also a clinical assignment.

Hva lærer du?

To obtain knowledge about the physics of ionizing radiation in modern cancer treatment, anb to understand the role of physics in the radiotherapy process.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

None.

Anbefalte forkunnskaper

Error: java.lang.NullPointerException

Overlappende emner

10 credits overlap against FYS398.

10 credits with Error: java.lang.NullPointerException

Undervisning

The course extends over 7 weeks. Compulsory lab work and compulsory essay.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Oral exam at the end of the 7 weeks of lectures. Clinical assignment must be passed. In addition, candidates must hand in an essay which should be connected to the curriculum, but not be a part of this. The candidate should propose a theme for the essay, which then must be approved by one of the lecturers. The essay must be handed in before the 1st of May, and must be graded B or better in order for the candidate to be eligible for the final exam.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

If the course is offered, a minimum of four students is required for ordinary lectures to take place. If less than four students participate, an exam will be given, but one should not expect ordinary teaching

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)