FYS4730 – Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i det fysikalske grunnlag for bruk av ioniserende stråling i behandling av kreft. Det vil gis en gjennomgang av stråleterapiprosessen og stråleterapiens rolle i moderne kreftbehandling. Det fysikalske grunnlaget for stråleterapi omfatter enkel vekselvirkningsteori, dosimetri, strålefeltskarakteristikk og dosefordelinger, stråleterapimaskiner, behandlingsteknikker og doseplanlegging og -beregning, samt klinisk strålebiologi. Emnet vil ta for seg terapi med ekstern stråling så vel som brachyterapi (behandling hvor radioaktive kilder plasseres i pasienten). I emnet inngår det dessuten en klinikkoppgave.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne:

  • forstå de grunnleggende fysiske egenskaper til ioniserende stråling og hvordan disse utnyttes i stråleterapi.
  • beskrive prinsipper for generering av ioniserende stråling i stråleterapi.
  • gjøre rede for praktisk planlegging og gjennomføring av strålebehandling.
  • beskrive strålerespons til tunor- og normalvev, og forklare dette i lys av strålebiologi og modeller.
  • forstå begrensinger og usikkerheter ved strålebehandling.
  • forklare prinsipper og utstyr for relevante dosemålinger (dosimetri).
  • forklare doseberegningsmodeller.
  • gjøre rede for radionuklideterapi.
  • forstå stråleterapiens rolle i moderne kreftbehandling.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som intensivundervisning over en periode på 7 uker. I tillegg inngår obligatorisk laboratoriearbeid.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Klinikkoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Avsluttende muntlig eksamen rett etter 7 uker med undervisning er ferdig. 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS9730 – Medical Radiation Physics for Radiotherapy

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 05:14:09

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)