FYS4720 – Cellulær radiobiologi

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over fysiokjemiske prinsipper for absorpsjon av strålingsenergi på molekyl- og cellenivå, med spesiell vekt på effekten av stråling på DNA og prinsippene for reparasjon og feilreparasjon av DNA-skader - inkludert sammenhengen med kreft og genetiske skader. Flere matematiske modeller for celleinaktivering og doserateavhengighet er inkludert. Variasjoner i strålefølsomhet i cellesyklusstadiet, strålemodifiserende faktorer, samt sammenhengen mellom strålingsskader og regulering av cellesyklus og celledød (apoptose/nekrose) er også sentrale temaer. De siste forelesningene gir en innføring i de radiobiologiske prinsippene som danner grunnlaget for den matematiske modelleringen av tidsdose-relasjoner innen strålebehandling, inkludert dose-fraksjonering, beregning av iso-effekt kurver og brachyterapi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du beskrive eukaryote og prokaryote celler, samt eukaryote cellers organisering og funksjon, celleproliferasjon, vekstregulering, noen aspekter av cellemetabolisme, makromolekylsyntese, DNA-skadetyper, kromosomskader, samt DNA-reparasjon.
  • kjenner du til den mekanistiske sammenhengen mellom cellesyklusprogresjon, DNA-reparasjon og celleoverlevelse.
  • kan du forstå og beskrive energiavsetning i faste stoffer så vel som i løsninger ved forskjellige typer av ioniserende stråling. Dette inkluderer targetteorien og begreper som LET og RBE.
  • kan du beskrive mekanismer for celleinaktivering av ioniserende stråling basert på såkalte cellulære selvmordseksperimenter med inkorporerte radionuklider.
  • forstår du sammenhengen mellom cellesyklusregulering og den effekt stråling har på celler generelt.
  • kjenner du til forskjellige biologisk baserte utledninger/tolkninger av alfa-beta-modellen for celleoverlevelse etter bestråling og du kan utføre beregninger basert på alfa-beta-modellen.
  • kjenner du til rollen hypoksi spiller i strålerespons og kreftutvikling.
  • kjenner du til doserate- og fraksjoneringseffekter, og de underliggende biologiske mekanismer.
  • kan du anvende alfa-beta-modellen til å utvikle BED/EQD2-modellen for fraksjonering av doser i stråleterapi av kreft.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieøvelse i FYS4720:

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med fire timer forelesning per uke.

I tillegg avsettes én uke til laboratorieøvelse der studentene deles opp i grupper. Antall laboratorietimer (klokketimer): cirka 20.

Laboratorieøvelsen er obligatorisk og avsluttes med en obligatorisk laboratorierapport. Laboratorierapporten må være godkjent før avsluttende eksamen. Laboratorierapporten fremlegges for sensor ved muntlig eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:​ FYS9720 – Cellulær radiobiologi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 19:12:03

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)