Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den globale energibalansen, energitransport i atmosfæren og havet, drivhuseffekten. Solstråling, varmestråling, betydning av gasser og skyer. Bakkens energibalanse, vannets kretsløp. Luftstrømmer og havstrømmer, El Niño-fenomenet.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse av de fysiske prosesser som styrer klimaet på jorda.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1100 – Kalkulus og MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt)

1 vekttall mot GF121 og 2 vekttall mot GF326.

Undervisning

Forelesninger, 3t. pr. uke. Kollokvier/grupper, 2t. pr. uke. Ekskursjon. Det kreves innlevering av 2 obligatoriske oppgaver. For å få lov til å gå opp til avsluttende eksamen må disse være godkjent.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag

Eksamen

Skriftlig midtveiseksamen som teller ca 1/3 av sluttkarakteren. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller ca 2/3 av sluttkarakteren. Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av de to eksamensdelene. Bokstavkarakterer (A-F).


Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Tilsynssensor for dette emnet er Nils Gunnar Kvamstø, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er fra og med høsten 2010 videreført som GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt).

Undervisningsspråk

Norsk