Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i moderne atferdsbiologi, som betydning av arv og miljø, motivasjon, kommunikasjon, personlighet og partnervalg. Kurset er nyttig for alle som ønsker en bredere fysiologisk, økologisk og evolusjonær forståelse av atferd, som biologer, medisinere, psykologer og antropologer. Det egner seg også for undervisning i skolen.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du fått:

 • kunnskap om moderne atferdsbiologi i lys av økologi og evolusjon
 • kunnskap om genetiske og fysiologiske mekanismer og utvikling av atferd hos individet
 • begreper som proksimalt og ultimat, fitness, altruisme, optimalitets- og spillteori
 • grunnlag for en masteroppgave innen emnet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med generell biologisk bakgrunn.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og kollokvier.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter. Dette gjelder også for studenter på venteliste.

Eksamen

 • Digital midtveiseksamen på to timer som teller 50%
 • Avsluttende digital skriftlig eksamen på 2 timer som teller 50%

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Dette emnet ses i sammenheng med BIO3081 - Atferdsbiologi 1 (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk