BIOS2000 – Adferdsbiologi 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i moderne atferdsbiologi, som betydning av arv og miljø, motivasjon, kommunikasjon, personlighet og partnervalg. Kurset er nyttig for alle som ønsker en bredere fysiologisk, økologisk og evolusjonær forståelse av atferd, som biologer, medisinere, psykologer og antropologer. Det egner seg også for undervisning i skolen.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du fått:

 • kunnskap om moderne atferdsbiologi i lys av økologi og evolusjon
 • kunnskap om genetiske og fysiologiske mekanismer og utvikling av atferd hos individet
 • begreper som proksimalt og ultimat, fitness, altruisme, optimalitets- og spillteori
 • grunnlag for en masteroppgave innen emnet

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Det er en fordel med generell biologisk bakgrunn.

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger

 • Kollokvier

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

 • Avsluttende digital skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 100% ved sensurering. 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 00:14:16

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk