Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en grundig introduksjon til de ulike typer adferd vi finner hos dyr,  og til vitenskapelige metoder som brukes til å studere dyreadferd i felt og på lab.

Adferdsbiologi integrerer kunnskap fra en rekke ulike felt, inkludert økologi, evolusjonsbiologi, fysiologi og psykologi. Kurset er nyttig for alle som ønsker å utvide deres bakgrunn i disse feltene, inkludert studenter i biologi, medisin, psykologi og antropologi (se også "opptak til emnet"). Emnet er også populært for undervisning i skolen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført kurset bør studenter

 • Ha kunnskap om de viktigste genetiske, fysiologiske og utviklingsmessige mekanismene som ligger bak individuell adferd.
 • Kunne beskrive hovedtrekk i den historiske utviklingen som ledet til dagens fagfelt adferdsbiologi, inkludert rollen til "nature-nurture"-debatten.
 • Kunne beskrive sentrale evolusjonære teorier som brukes til å forklare dyreadferd.
 • Kunne beskrive og forklare hovedkonsepter og teorier som proksimate og ultimate forklaringer, fitness, altruisme, optimalitet og spillteori.
 • Ha tilegnet seg ferdigheter i kritisk lesing av vitenskapelig litteratur, og være i stand til å designe eksperimenter for å studere dyreadferd.
 • Ha tilegnet seg ferdigheter til å lage et etogram ved observasjon av dyreadferd.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 + S2)

Og en av disse:

 • Matematikk R2
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskingslære (1+2)

Matematikk R2 var et krav til og med studieåret 2021/2022 som del av en forsøksordning. Fra og med studieåret 2022/2023 er det ikke lenger et krav med matematikk R2.

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Det er en fordel å ha en generell biologisk bakgrunn, med basiskunnskap i økologi, evolusjon og fysiologi.

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Obligatoriske rapporter (hand-ins)

Kurset er basert på forelesninger som dekker sentrale tema, og seminarer med praktiske oppgaver og diskusjoner som går i dybden. Tre obligatoriske rapporter (hand-ins) må godkjennes for å kunne ta eksamen.

Første forelesning er obligatorisk. Dette gjelder også de som står på venteliste. Du mister plassen din på kurset om du ikke gir beskjed til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no før første forelesning.

Eksamen

Skriftlig eksamen som teller 100% av endelig karakter.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgavene gis på engelsk. Du kan svare på eksamensoppgavene på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Karakterer gis på skala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk.  Les mer om karaktersystemet her.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. mai 2022 09:16:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk