Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en bred innføring i planters utvikling, funksjon og interaksjoner med andre organismer. Det legges vekt på sammenhengen fra gener og genomer til celler og organer i ulike plantetyper, og hvordan planters evolusjon, utvikling og funksjon forståes i et slikt perspektiv. I et overordnet fokus vil planters rolle i samfunnet belyses i dette perspektivet, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du grunnleggende kunnskap om ulike typer utvikling, livssyklus og fysiologiske prosesser i planter samt deres evolusjonære opphav
  • har du kunnskap om den genetiske og molekylære bakgrunnen til utvikling og funksjon i planter
  • har du grunnleggende kunnskap om hvordan planter interagerer med sitt miljø og andre organismer
  • har du god innsikt i hvordan plantevitenskap spiller inn i samfunnet på ulike plan
  • har du teoretisk kunnskap i hvordan et forskningsprosjekt planlegges, gjennomføres og rapporteres
  • Vil du lære å bruke kunnskapene du har tilegnet deg i en skriftlig oppgave, f.eks essay, kronikk eller review

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIOS3611 og BIOS4611 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

1. Bachelorprogramstudenter ved Institutt for biovitenskap og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan.

2.  Andre programstudenter.

3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter.

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger (2 timer per uke)
  • Gruppeundervisning (2 timer per uke)
  • Prosjektoppgave
  • Fordypende skriftlig oppgave innen tema som undervises i kurset. Skriftlig oppgave avtales med faglærer og kan feks. være essay, kronikk, review, forskningssøknad, ol.

Prosjektoppgaven er delt i tre faser: 1) Planlegging, 2) Gjennomføring og 3) Presentasjon av resultater.

Gruppeundervisning og prosjektoppgave er obligatorisk.

Gjennomførte obligatoriske oppgaver har gyldighet 2 år etter gjennomføring

Eksamen

Eksamen består av tre deler:

Del 1: Prosjektoppgave og presentasjon som teller henholdsvis 20% og 10% av endelig sensur

Del 2: Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 70%

Del 3: Essay eller review som må være godkjent før eksamen

Prosjektoppgaven må være bestått og deltakelse på obligatorisk gruppeundervisning må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Prosjektoppgaven leveres i eksamenssystemet Inspera.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av tregangersregelen må dette emnet sees i sammenheng med BIOS3611 – PlantevitenskapBIOS3610 – Plantevitenskap og BIOS4610 – Plantevitenskap.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Pensumbøker:

Eksempelvis læreboken "The Molecular Life of Plants".

Jones, Russell L. / Ougham, Helen / Thomas, Howard / Waaland, Susan. John Wiley & Sons. ISBN: 978047087012-9

eller læreboken "Plant  Biology". Alison M. Smith, George Coupland, Liam Dolan, Nicholas Harberd, Jonathan Jones, Cathie Martin, Robert Sablowski, Abigail Amey. Garland Science. ISBN: 978081534025-6

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Engelsk