Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap i generelle laboratorieferdigheter, biokjemi, molekylærbiologi og toksikologi, samt innsikt i biologiske arbeidsmetoder.

Hva lærer du?

Emnet skal gi deg kunnskap om, og noe erfaring med, mange av de teknikker som du vil få befatning med under et senere masterstudium, eller ute i arbeid som biolog. Metodene vil omfatte felt-metodikk, vannanalyser, dyrking av organismer og celler, mikroskopering, prøveopparbeiding, separasjonsteknikker, anvendte biokjemiske, cellebiologiske og molekylærbiologiske metoder, samt bioinformatikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas i samme semester eller være tatt tidligere enn BIO2140:

For studenter som tar BIO2140 våren 2014 eller senere gjelder at BIO2140 ikke kan inngå i grad før HMS0503 og HMS0504 er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført)

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta kontakt med studieseksjonen hvis du har spørsmål rundt dette.

Undervisning

Undervisning vil bli gitt i form av 4 timer forelesning per uke (fellesforelesninger med MBV2010), samt obligatorisk laboratoriearbeid og kollokviearbeid. Timeantall vil variere fra uke til uke. Laboratoriearbeidet har obligatorisk innlevering av labrapport, som må bestås for å kunne gå opp til eksamen.

Dette emnet bruker Fronter.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • 1 midttermin eksamen i mars som teller 10%
  • 2 skriftlige eksamener i mai/juni som teller 40% og 50%
  • Obligatoriske labrapporter må være godkjent før det gis adgang til avsluttende eksamen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapport fra periodisk emneevaluering Våren 2010.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet er erstattet av BIO2020 - Biologiske metoder og MBV2010 - Molekylærbiologi f.o.m. våren 2016

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk