BIO4250 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir kunnskap om evolusjonen og evolusjonsmekanismer i planteriket. Kurset tar for seg systematisk inndeling og klassifikasjon i utvalgte grupper av planter, hvor eksempler og metoder fra pågående forskning gis spesiell vekt. Kunnskap om genetisk og morfologisk diversitet innen viktige systematiske og økologiske grupper gis dels som feltundervisning (feltkurs).

Hva lærer du?

Studentene skal oppnå innsikt i evolusjon og klassifikasjon i planteriket og få innsyn i moderne forskningsmetodikk og viktige forskningsoppgaver innen fagfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIOS4216 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket

Undervisning

Undervisningen vil bli organisert i form av forelesninger, seminarer, laboratoriumsøvelser og feltkurs. Utvalgte vitenskapelige artikler diskuteres i seminar der aktiv deltagelse forventes. Det vil også være en liten prosjektoppgave med et kort essay. Det er obligatorisk deltakelse på seminarer, laboratoriumsundervisning og feltkurs. Kurset vil bli holdt i Lids hus på Naturhistorisk museum, Tøyen.

Feltkurset våren 2018 blir lagt til Kenya eller Etiopia. Flyreise og overnatting blir dekket, studentene må selv betale for kost og transport til og fra flyplassen i Norge. Det vil tilbys alternativt opplegg for dem som ikke kan reise av medisinske grunner.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Essay må være godkjent for at man skal kunne gå opp til eksamen. En floristikkeksamen holdes i tilknytning til feltkurset og teller 25%. En skriftlig 3 timers avsluttende eksamen basert på lærebok og labøvelser teller 75%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med følgende emner ved praktisering av tregangersregelen: BIOS4216 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Annethvert vårsemester. Neste gang vår 2018.

Emnet erstattes fra våren 2020 av BIOS4216.

Eksamen

Annethvert vårsemester. Neste gang vår 2018.

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)