MBV2020 – Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende erfaring i å benytte biokjemiske og molekylærbiologiske teknikker.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du:

 • Kunne gjengi prinsippene for viktige biologiske og biokjemiske egenskaper hos aminosyrer, proteiner, lipider, karbohydrater, ATP og DNA.
 • Beherske basale biokjemiske og molekylærbiologiske ferdigheter i arbeidet på laboratoriet.
 • Kunne planlegge og utføre enkel isolasjon av biologiske molekyler fra flere typer biologiske kilder, separere, påvise og kvantitere biologiske molekyler som aminosyrer, proteiner, karbohydrater og DNA.
 • Kunne kutte plasmider med restriksjonsenzymer, amplifisere og klone DNA, og isolere rekombinante proteiner fra E. coli.
 • Kunne planlegge og utføre enkel måling av initialhastighet, enzymaktivitet og Km i enzymkinetikk, og gjengi enkle prinsipper i enzymkinetikk.
 • Kunne skrive journal og i denne vurdere resultatene som er oppnådd på laboratoriet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

MBV1050 – Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon (nedlagt) eller MBV-KJM1030 - Generell biokjemi og biologisk kjemi eller tilsvarende.

MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført) eller tilsvarende. MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført) må tas samtidig eller være avlagt tidligere.

Følgende emner må også tas i samme semester eller være tatt tidligere enn MBV2020:

For studenter som tar MBV2020 våren 2014 eller senere gjelder at MBV2020 ikke kan inngå i grad før HMS0503 er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

MBV2020 er et laboratoriekurs der undervisningen er obligatorisk og journal må leveres i rett tid ukentlig. Alle journaler i hvert delemne må være godkjent før studenten får anledning til å ta den respektive deleksamen.
Undervisningen 54 timer (6 timer ukentlig) laboratorieøvelser i biokjemi og 36 timer (8 timer ukentlig) laboratorieøvelser i molekylærbiologi inkludert gjennomgåelse av laboratorieøvelsene (9 timer i biokjemi og omtrent 8 timer i molekylærbiologi). Biokjemidelen tilbyr dessuten 9 timer regneøvelser. De to delene av emnet er organisert slik at biokjemidelen undervises først, deretter molekylærbiologidelen. Man må ta MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført) i samme semester eller tidligere.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Alle journaler i hvert delemne må være godkjent før studenten får anledning til å ta den respektive deleksamen.

Eksamen i MBV 2020 består av 2 deleksamener som begge må bli vurdert til bestått for at emnet skal være bestått.

En skriftlig 3 timers deleksamen (medio mars) i biokjemi (ca 50% vekting), ingen tillatte hjelpemidler. Denne deleksamen må være bestått for å få adgang til den avsluttende deleksamenen i molekylærbiologi. Studenter som stryker eller trekker seg under eksamen eller har gyldig fravær, legeattest, må ta henholdsvis ny eksamen og utsatt eksamen ca 3-5 uker etter deleksamenen.

En skriftlig 2 timers deleksamen (juni) i molekylærbiologi (ca 50% vekting). Ingen tillatte hjelpemidler. Studenter som stryker eller trekker seg under eksamen eller har gyldig fravær, legeattest, må ta henholdsvis ny eksamen og utsatt eksamen i august.

Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering.

Dette emnet tilbyr ny eller utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen eller som har gyldig fravær på ordinær eksamen.

Mer informasjon om eksamen finner du på universitetets eksamenssider

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Sentral side om kvalitetsystemet

Annet

Modulen er obligatorisk for molekylærbiologisk og biokjemisk retning innenfor studieprogram "Molekylærbiologi og biologisk kjemi" Error: Reference resolver with name '' not found. Må tas etter eller parallelt med emnet MBV2010.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår

Siste gang våren 2018

Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)