Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnleggende analog elektronikk, sensorer og sensor grensesnitt, aktuatorer. Programmering av mekatroniske systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1080 kan du:

  •  forstå virkemåten til analoge kretser. Aktuelle begreper er: strøm, spenning, motstand, effekt, impedans, likestrøm, vekselstrøm, RCL, MOS, FET, OPAmp
  •  bruke klassiske analysemetoder basert på Kirchoff, Thevenin og Nortons teoremer
  •  forstå og anvende: sensorer, impedanstilpassning, konvertering, protokoller: RS232, I2C, SPI, USB
  •  programmere komplette mekatroniske systemer, med aktuatorer og sensorer
  •  få erfaring fra deltagelse i prosjektarbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet ha 60 plasser og bachelorstudenter på Informatikk: robotikk og intelligente systemer er prioritert

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

IN1000/INF1000/INF1001/IN1900/INF1100/IN-KJM1900, IN1020

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning per uke.

Det kreves gjennomføring av 4-6 laboratorieøvelser, disse vil foregå som prosjektarbeid. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Obligatoriske øvelser må være godkjente før eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1411 - Elektroniske systemer.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk