Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Grunnleggende analog elektronikk, sensorer og sensor grensesnitt, aktuatorer. Programmering av mekatroniske systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1080 kan du:

  • forstå virkemåten til analoge kretser. Aktuelle begreper er: strøm, spenning, motstand, effekt, impedans, likestrøm, vekselstrøm, RCL, MOS, FET, OPAmp
  • bruke klassiske analysemetoder basert på Kirchoff, Thevenin og Nortons teoremer
  • forstå og anvende sensorer, signalkondisjonering og konvertering, samt noen komponent-komponent busser
  • bygge og programmere enkle mekatroniske systemer med mikrokontroller, aktuatorer og sensorer
  • forstå grunnleggende kontrollteori og virkemåte for PIDkontrollere

Opptak til emnet

Dette emnet ha 60 plasser og bachelorstudenter på Informatikk: robotikk og intelligente systemer er prioritert

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende Fysikk-1 og -2 fra videregående skole, samt begynneremnene i informatikk: IN1000/INF1000/INF1001//IN1900/IN-KJM1900/INF1100, IN1020.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning per uke.

Det kreves gjennomføring av laboratorieøvelser, disse kan foregå som prosjektarbeid. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Obligatoriske øvelser må være godkjente før eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1411 - Elektroniske systemer.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 11:14:15

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk