Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Grunnleggende analog elektronikk, sensorer og sensor grensesnitt, aktuatorer. Programmering av mekatroniske systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1080 kan du:

  • forstå virkemåten til analoge kretser. Aktuelle begreper er: strøm, spenning, motstand, effekt, impedans, likestrøm, vekselstrøm, RCL, MOS, FET, OPAmp
  • bruke klassiske analysemetoder basert på Kirchoff, Thevenin og Nortons teoremer
  • forstå og anvende sensorer, signalkondisjonering og konvertering, samt noen komponent-komponent busser
  • bygge og programmere enkle mekatroniske systemer med mikrokontroller, aktuatorer og sensorer
  • forstå grunnleggende kontrollteori og virkemåte for PIDkontrollere

Opptak til emnet

Dette emnet har 60 plasser og bachelorstudenter på Informatikk: robotikk og intelligente systemer er prioritert

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende Fysikk-1 og -2 fra videregående skole, samt begynneremnene i informatikk: IN1000/INF1000/INF1001/IN1900/IN-KJM1900/INF1100, IN1020.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning per uke.

Det kreves gjennomføring av laboratorieøvelser, disse kan foregå som prosjektarbeid. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Obligatoriske øvelser må være godkjente før eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1411 - Elektroniske systemer.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 00:23:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk