IN2001 – Software Engineering og prosjektarbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet vil du jobbe med utvikling av et større programvaresystem basert på smidig metodikk og bruk av relevante systemutviklingsverktøy. Systemet vil være integrert med eksisterende systemer/tjenester og/eller data og du vil gjennom teamarbeid opparbeide kunnskaper og ferdigheter om de forskjellige aspektene ved software engineering.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN2001:

  • har du kjennskap til de viktigste systemutviklingsmetoder og deres styrker og svakheter og kan arbeide iterativt i henhold til smidige metoder
  • kjenner du til forskjellige typer systemutviklingsprosjekter og hvilke konsekvenser dette har for prosess og valg av metode og verktøy
  • har du god kjennskap til rollen forskjellige aktører og interessenter spiller i systemutviklingsprosjekter
  • kan du anvende profesjonelle systemutviklingsverktøy for blant annet kravhåndtering, modellering, versjonshåndtering, testing og samarbeid
  • mestrer du følgende aspekter,prosesser, i systemutvikling: Analyse; kravhåndtering; design og modellering; programmering; evaluering, testing og kvalitetssikting; dokumentering; refaktorering; bruk av design-patterns; bruk av biblioteker og APIer
  • kan du arbeide i team og ta selvstendig ansvar for oppgaver i systemutviklingsprosjekter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er en pilot på IN2000. Emnet har derfor en adgangsbegrensning på inntil 25 studenter. Opptak til emnet gjøres etter spesiell vurdering. Emnet er for studenter på Informatikk: programmering og nettverk og Informatikk: design, bruk interaksjon som følger normert studieprogresjon og er i sitt tredje semester våren 2018.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

IN1010 - Objektorientert programmering og INF1050 – Systemutvikling (videreført)/INF1055 – Systemer, krav og konsekvenser (videreført)/IN1030 - Systemer, krav og konsekvenser.

Overlappende emner

15 studiepoeng overlapp mot IN2000 – Software Engineering med prosjektarbeid

Undervisning

4 timer forelesning - to dobbeltimer- per uke og 2 timer gruppeundervisning de første 5 ukene av semeseret. Prosjektgruppene vil få veiledning til fastsatte tider. Det kreves gjennomføring og godkjenning av en større prosjektoppgave i gruppe, samt innlevering av obligatoriske oppgaver. Prosjektoppgave og obligatoriske oppgaver må gjøres i samme semester og i det samme semesteret som eksamen avlegges. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Obligatoriske oppgaver og prosjektoppgave må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Prosjektarbeid og obligatoriske oppgaver må være godkjent samme semester

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Emnet undervises første og siste gang våren 2018. IN2000 opprettes fra og med våren 2019.

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk