IN5200 – Avansert digital systemkonstruksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig dekning av systematisk utvikling, simulering, syntese av avanserte digitale System-on-Chip (SoC) integrerte kretser med vekt på FPGA-teknologi (Field Programmable Gate Array). Lab-oppgaver gir praktisk erfaring i hvordan SoC design simuleres og implementeres i FPGA-hardware.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du:

  • ha dyptgående kunnskap om utvikling av digitale integrerte kretser. Det legges vekt på FPGA-teknologi, men de fleste designteknikker kan også brukes på ASIC-teknologi.
  • være kjent med de nyeste metodene for design av System-on-Chip (SoC), inkludert avansert funksjonell verifisering, høynivåsyntese og delvis rekonfigurasjon av FPGA.
  • lære fordeler og ulemper ved forskjellige designmetoder for å løse et problem.
  • kunne bruke utviklingsverktøy, samt å utvikle og feilsøke i SoC kretser i FPGA-teknologi.
  • kunne utføre avansert simulering og syntese av digitale systemer
  • kunne utføre avanserte implementasjon og analyse-teknikker

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Erfaring med digital integrert kretsdesign, VHDL og FPGA-teknologi (f.eks. fra IN3160 – Digital systemkonstruksjon ) er sterkt anbefalt.

Overlappende emner

Undervisning

Inntil 4 forelesningstimer/gruppetimer per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske labøvelser. 

Eksamen

Muntlig eksamen. Alle obligatoriske øvelser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5430 – Advanced digital systems design (videreført)INF9430 – Advanced digital systems design (videreført)IN9200 – Avansert digital systemkonstruksjon

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 00:17:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)