IN3160 – Digital systemkonstruksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Design av avanserte digitale systemer. Dette innebærer programmerbare logikk-kretser, ett maskinvaredesignspråk og design av system-on-chip (prosessor, minne og logikk på en brikke). Lab-oppgaver gir praktisk erfaring i hvordan virkelige design kan lages.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet:

  • forstår du viktige prinsipper for design og test av digitale systemer
  • forstår du forholdet mellom virkemåte og forskjellige konstruksjonskriterier
  • kan du beskrive avanserte digitale systemer på ulike detaljnivåer
  • kan du utføre simulering og syntese av digitale systemer

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Emner som gir bakgrunn i ett høynivå programmeringspråk, boolsk algebra og innføring i kombinatoriske og sekvensielle kretser, elektronikk eller mekatronikk, samt datamaskinarkitektur: F. eks. IN1080 – Mekatronikk, IN2060 – Digitalteknikk og datamaskinarkitektur og ett begynneremne i programmering.

Overlappende emner

Undervisning

Inntil 4 forelesningstimer per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske labøvelser for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN4160 - Digital systemkonstruksjonINF3430 - Digital systemkonstruksjon (videreført)INF4430 - Digital systemkonstruksjon (videreført)INF4431 - Digital systemkonstruksjon (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. juni 2020 22:16:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk