Kort om emnet

I dette emnet lærer du om design av avanserte digitale systemer. Dette innebærer programmerbare logikk kretser, maskinvaredesignspråket VHDL og design av system-on-chip (prosessor, minne og logikk på en brikke). Lab-oppgaver gir praktisk erfaring i hvordan virkelige design kan lages.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet:

  • forstår du viktige prinsipper for design og test av digitale systemer
  • forstår du forholdet mellom virkemåte og forskjellige konstruksjonskriterier
  • kan du beskrive avanserte digitale systemer på ulike detaljnivåer
  • kan du utføre simulering og syntese av digitale systemer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Digitalteknikk i form av design av kombinatoriske og sekvensielle kretser/INF1400 – Digital teknologi (nedlagt)/INF 130.

Overlappende emner

Undervisning

Inntil 4 forelesningstimer per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske labøvelser for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:

IN4160 – Digital systemkonstruksjonINF3430 – Digital systemkonstruksjon (videreført), INF4430 – Digital systemkonstruksjon (videreført)INF4431 – Digital systemkonstruksjon (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2021

Vår 2020

Emne undervises for første gang vår 2020

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk